modelowanie biznesowe

Rozwiązania

Modelowanie biznesowe

Modelowanie biznesowe jest istotnym elementem procesu decyzyjnego związanego z oceną opcji strategicznych, nowych przedsięwzięć lub istniejącej działalności.

Jesteśmy zespołem zajmującym się modelowaniem biznesowym i wspieraniem klientów w podejmowaniu najważniejszych decyzji strategicznych. Oferujemy klientom nasze wieloletnie doświadczenie w analizie modeli biznesowych, ocenie projektów inwestycyjnych i przygotowywaniu modeli finansowych.

MODELOWANIE BIZNESOWE

Korzyścią dla klienta jest możliwość zaplanowania przyszłości swojej firmy oraz planowanych działań strategicznych w różnych scenariuszach oraz ich szybkiej analizy. Ściśle współpracujemy z klientem, aby zrozumieć kluczowe obszary jego działalności oraz elementy budujące wartość dla właściciela. Przygotowujemy elastyczne i dynamiczne modele finansowe w taki sposób, aby klient mógł analizować wyniki na bieżąco, zamiast poświęcać dni i tygodnie na przeprowadzenie analiz.

Wspieramy naszych klientów wykonując następujące usługi:

  • Przygotowanie modeli finansowych na potrzeby realizacji planowanych projektów, inicjatyw strategicznych oraz pozyskania finansowania
  • Przygotowanie modeli finansowych dla przedsięwzięć w formule project finance oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
  • Przygotowanie modeli finansowych na potrzeby oceny płynności spółki w okresie najbliższych 13 tygodni wraz z oceną zapotrzebowania na kapitał obrotowy
  • Identyfikacja luki finansowej
  • Weryfikacja modeli finansowych na potrzeby pozyskania finansowania oraz realizacji transakcji fuzji i przejęć
  • Analiza i identyfikacja działań oszczędnościowych lub potencjalnych dezinwestycji i uwzględnienie ich wpływu na prognozy w modelu finansowym
  • Opracowanie niezależnych przeglądów biznesu (IBR) oraz planów restrukturyzacyjnych
  • Analiza finansowa różnych scenariuszy restrukturyzacji
  • Przygotowanie struktury finansowania projektów

Kontakt

Piotr Domański

Piotr Domański

Partner Associate | Zespół Wycen i Modelowania

Piotr Domański jest Partnerem Associate w Dziale Doradztwa Finansowego w Deloitte. Piotr posiada ponad 13-letnie doświadczenie w zakresie finansów i bankowości. Doświadczenie w zakresie finansów przed... Więcej

Maciej Niemierka

Maciej Niemierka

Assistant Director | Valuation & Modeling | Financial Advisory

Maciej Niemierka jest Wicedyrektorem z ponad 7-letnim doświadczeniem w doradztwie finansowym. Przed dołączeniem do Deloitte, Maciej zdobywał doświadczenie w biurze controllingu finansowego podczas pra... Więcej

Maciej Maletka

Maciej Maletka

Manager | Financial Advisory | Valuation & Modeling

Maciej jest Menadżerem w zespole Wycen i Modelowania w dziale Doradztwa Finansowego. Jego bogate doświadczenie obejmuje tworzenie zaawansowanych modeli finansowych wspierających procesy decyzyjne oraz... Więcej

Czy ta strona była pomocna?