2023 Commercial Real Estate Outlook

Analizy

2023 Commercial Real Estate Outlook

Jaki wpływ na nastroje w branży nieruchomości komercyjnych ma aktualna światowa sytuacja gospodarcza oraz wymogi ESG?

Listopad 2022

Co czeka branżę nieruchomości komercyjnych w najbliższych miesiącach? Czy deklarowane obawy okażą się jednak rzeczywistym wyzwaniem? Odpowiedzi na te i inne pytania przedstawiamy w najnowszym raporcie 2023 Commercial Real Estate Outlook, przygotowanym na podstawie badania, w którym wzięło udział 450 dyrektorów finansowych firm posiadających nieruchomości o wartości minimum 100 mln USD.

Przewidywane pogorszenie sytuacji gospodarczej na rynkach światowych, rosnące ceny oraz konieczność dostosowania się do regulacji z obszaru ESG to czynniki, które najsilniej wpływają na ocenę perspektyw dla rynku nieruchomości. W raporcie przedstawiamy opinię respondentów na temat perspektyw rozwoju ich organizacji oaz planów dotyczących poziomu zatrudnienia, planowanych inwestycji oraz przygotowań do wdrażania rozwiązań z zakresu ESG. Dodatkowo, ankietowani udzielili odpowiedzi na zagadnienia związane z inwestowaniem w rozwiązania technologiczne.

Kluczowe informacje:

  • Większość globalnych dyrektorów finansowych ds. nieruchomości jest znacznie ostrożniejsza w swoich planach operacyjnych na 2023 r.: tylko 40% respondentów spodziewa się zakończyć 2022 r. z wyższymi przychodami niż w ubiegłym roku, a 33% spodziewa się obniżyć wydatki. Dodatkowo, ankietowani wskazują na utrzymującą się wysoką inflację, zarządzanie siłą roboczą i cyberryzyko jako główne zagrożenia dla wyników finansowych w nadchodzącym roku.
  • Właściciele i inwestorzy wskazują na nieruchomości biurowe, rozwiązania cyfrowe i obiekty logistyczne, z lokalizacjami śródmiejskimi i podmiejskimi, jako najważniejsze globalne możliwości dla rozwoju branży CRE.
  • ESG staje się coraz ważniejszym zagadnienie dla sektora CRE, wskazując jednocześnie na potrzebę większej edukacji, jak wdrażać zmiany i jak monitorować postępy. Tylko 12% ankietowanych deklaruje gotowość ich organizacji na natychmiastową reakcję na działania regulacyjne.
  • Mimo spowolnienia dotykającego światową gospodarkę, w branży nieruchomości komercyjnych nadal funkcjonuje rynek pracownika. Ponad 40% ankietowanych przyznało, że ich pracodawca planuje w najbliższych 18 miesiącach zintensyfikować działania na rzecz różnorodności, inkluzywności i równości w miejscu pracy.
  • Podczas gdy budżety przewidziane na rozwój nowych technologii są bardziej powściągliwe, ci, którzy planują zwiększyć wydatki, mają szansę na większą wydajność i nowe strumienie przychodów.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem!

Raport: 2023 Commercial Real Estate Outlook