Generatywna sztuczna inteligencja w ubezpieczeniach

Punkty widzenia

Generatywna sztuczna inteligencja w ubezpieczeniach

Czy sztuczna inteligencja ma swoje miejsce w sektorze ubezpieczeniowym?

Prawie codziennie słyszymy o potencjalnych zastosowaniach generatywnej sztucznej inteligencji – i to nie bez powodu. Ma ona potencjał, aby nie tylko zmienić lub zoptymalizować istniejące procesy, ale również szybko generować nowatorskie i kreatywne wyniki dla niemal każdej osoby lub firmy. Nie może więc dziwić, że generatywna sztuczna inteligencja może mieć znaczący wpływ na branżę ubezpieczeniową.

Możliwości generatywnej sztucznej inteligencji

Obecnie wiele organizacji znajduje możliwości wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji (Gen AI) w "horyzontalnych" przypadkach, umożliwiając wszystko: od generowania dialogów dla wirtualnych asystentów, po automatyczne generowanie kodów, treści marketingowych i sprzedażowych oraz wiele innych. Ta konwergencja między branżami pozwala firmom wykorzystać możliwości stworzone przez innych w celu np. szybszego wprowadzania produktów na rynek.

Z drugiej strony, branża ubezpieczeniowa oferuje wyjątkowe możliwości tworzenia wartości zrównoważonych i specyficznych dla danego sektora – określanych jako "wertykalne" przypadki użycia. Wykorzystanie tego potencjału wymaga głębokiej wiedzy domenowej, zrozumienia kontekstu, jak również wiedzy specjalistycznej i potencjalnej potrzeby dopracowania istniejących modeli lub zainwestowania w tworzenie modeli specjalnego przeznaczenia. Prawdziwym przełomem dla branży będzie prawdopodobnie połączenie różnych przypadków użycia Gen AI w celu zbudowania całościowego, kompleksowego rozwiązania na dużą skalę.

GenAI w ubezpieczeniach

Inwestowanie w generatywną sztuczną inteligencję jako sposób na tworzenie nowych wartości.

Sektor ubezpieczeniowy ma niezwykłą okazję do tworzenia wartości i wykorzystania potencjału Gen AI poprzez dokonywanie przemyślanych inwestycji, które koncentrują się na trzech kluczowych wartościach:

Przypadki użycia Gen AI w liniach ubezpieczeniowych.

Użycie Gen AI zyskuje na popularności w konkretnych liniach ubezpieczeń, ponieważ ubezpieczyciele starają się znaleźć właściwą równowagę między wykorzystaniem wartości a zarządzaniem ryzykiem:

 • Optymalizacja procesu rozpatrywania roszczeń w celu zwiększenia efektywności pracy, oszczędności i wydajności.
 • Zapobieganie szkodom i ich kontrola w celu zwiększenia produktywności pracowników i generowania nowych przychodów.

 • Personalizacja produktów w celu generowania nowych źródeł przychodów
 • Wsparcie agentów w celu zwiększenia produktywności
 • Optymalizacja oceny ryzyka i cen w celu zwiększenia produktywności pracowników, oszczędności kosztów i wydajności

 • Indywidualne plany grupowe oraz większe zaangażowanie członków w celu generowania nowych źródeł przychodów i zwiększania produktywności pracowników

Regulacje i potencjalne zagrożenia

Chociaż możliwości i wartości tworzona przez Gen AI są imponujące, sztuczna inteligencja (AI) wprowadza również potencjalne ryzyka. Liderzy branży ubezpieczeniowej powinni wziąć pod uwagę następujące kwestie podczas skalowania AI:

 • Złośliwe halucynacje, deep fake czy phishing to tylko niektóre z zagrożeń, które mogą zwiększyć skalę ataku i podważyć zaufanie klientów.
 • Generatywna sztuczna inteligencja jest podatna na naśladowanie uprzedzeń i propagowanie zachowań dyskryminacyjnych, jeśli zostanie wdrożona bez barier ochronnych i ciągłego monitorowania.
 • Modele będą uczone na zbiorze danych objętych ochroną i często danych prywatnych bądź wrażliwych, co wymaga przede wszystkim przestrzegania przepisów i możliwości śledzenia źródła danych.
 • Zapewnienie odpowiedniej obsługi klienta w branży ubezpieczeniowej wymaga empatii i umiejętności miękkich w interakcjach międzyludzkich, zwłaszcza podczas rozpatrywania roszczeń. Zbyt duże skoncentrowanie na automatyzacji opartej na AI może prowadzić do utraty kontaktu z człowiekiem, co potencjalnie wpływa na obniżenie satysfakcji i lojalności klientów.
 • Organy nadzoru ubezpieczeniowego dążą do kontrolowania modeli sztucznej inteligencji stosowanych przez ubezpieczycieli i oczekują, że ubezpieczyciele będą odpowiednio zarządzać ryzykiem związanym z AI.

Redukowanie wyzwań i dalsze kroki

W celu minimalizacji ryzyka, ubezpieczyciele powinni nadać priorytet rozwojowi etycznej sztucznej inteligencji, korzystać z zróżnicowanych i reprezentatywnych danych szkoleniowych, systematycznie oceniać i audytować swoje systemy AI zgodnie z modelem zarządzania oraz zapewnić przejrzystość procesu decyzyjnego. Aby dowiedzieć się, jakie kroki powinna podjąć Twoja firma w kontekście Gen AI, zapraszamy do pobrania pełnego raportu.

Wspólne tworzenie możliwości

Aby osiągnąć sukces biznesowy wdrażając Gen AI, konieczna jest dobrze przemyślana strategia i ścisła współpraca między zespołami o różnych specjalizacjach. Ponadto, w przypadku technologii, która rozwija się tak dynamicznie jak generatywna sztuczna inteligencja, ubezpieczyciele powinni szukać wsparcia i wglądu u partnerów, współpracowników oraz zewnętrznych organizacji, które mają doświadczenie w tej dziedzinie.

 

Jeśli chcesz porozmawiać więcej o przypadkach użycia, możliwościach i strategiach Gen AI i AI w swojej organizacji, zachęcamy do kontaktu!

Document

Generatywna sztuczna inteligencja w ubezpieczeniach

Czy sztuczna inteligencja ma swoje miejsce w sektorze ubezpieczeniowym?

Pobierz raport
Czy ta strona była pomocna?