Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach

Nowości

Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach

Prezentujemy nagranie konferencji online

Deloitte był partnerem wydarzenia

Celem wydarzenia była przede wszystkim debata na temat stabilności systemu finansowego oraz doskonalenie metodologii zarządzania kapitałem i ryzykiem w sektorze bankowym poprzez wymianę doświadczeń między osobami odpowiadającymi za te obszary w instytucjach finansowych.

Zobacz nagranie konferencji z dnia 5 marca 2021 r.

To spotkanie dające możliwość otwartej rozmowy o najistotniejszych kwestiach dla sektora z perspektywy ryzyka i zarządzania kapitałem, czyli tego, o czym myśli CFO i CRO czy organy nadzorcze,"

mówi Przemysław Szczygielski, Deloitte, Lider Sektora Finansowego w Polsce.

Eksperci Deloitte wystąpili we wszystkich trzech zaplanowanych podczas wydarzenia debatach, a gospodarzem jednej z nich jest nasz ekspert, Przemysław Szczygielski.

Dotychczas zamknięty charakter i ograniczona liczba uczestników nadały tej konferencji elitarny charakter.

W tym roku spotkanie miało charakter otwarty, odbyło się w formule online i udział w niej był bezpłatny.

Wydarzenie skierowane było do przedstawicieli kierownictw banków odpowiadających za zarządzanie ryzykiem, kapitałem i płynnością.

Szczegóły:

Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach
5 marca 2021

Dowiedz się więcej

Interesującym zagadnieniem w trwającym dyskursie na temat ujemnego oprocentowania jest pytanie, czy należy chronić konsumentów przed wynikającymi z niego opłatami, między innymi o tym będziemy rozmawiać w trakcie debaty w ramach konferencji online.

mówi Paweł Spławski, CFO Programme Lead, Deloitte

 

Zarządzanie Ryzykiem i Kapitałem w Bankach

Sesja I: Konsument świadomy ryzyka czy zbłąkana owieczka w świecie finansów - pytania o model ochrony klienta na rynku finansowym

godz. 10.30 – 11.40

Wprowadzenie: Paweł Spławski, CFO Programme Lead, Deloitte

Uczestnicy debaty:

 • Michał Jabłoński, Wiceprezes Zarządu Laboratorium Prawa i Gospodarki, Partner w kancelarii Jabłoński&Koźmiński
 • Rafał Kozłowski, Wiceprezes Zarządu, PKO BP
 • Monika Marcinkowska, prof. UŁ, członek EBA BSG
 • Leszek Pawłowicz, Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego, profesor UG
 • Arkadiusz Szcześniak, Prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu
 • Prowadzenie debaty: Marek Tejchman, Zastępca Redaktora Naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna

Zagadnienia do debaty:

 • Rynek dla konsumenta czy konsument dla rynku?
 • Niepisane zasady rynku czy skodyfikowane zasady prawa?
 • Walutowe kredyty mieszkaniowe jako emanacja zderzenia konsumenta, rynku i skodyfikowanych zasad prawa.
 • Stawki referencyjne i tabele kursowe ustalane rynkowe czy może ceny urzędowe?
 • Ujemne oprocentowanie depozytów/opłaty za prowadzenie depozytów – czy należy chronić przed nim konsumentów?
 • Ujemne oprocentowanie kredytów dla gospodarstw domowych – czy należy chronić przed nim banki?

Sesja II: Ryzyko pogorszenia jakości aktywów banków

godz. 12.00-13.10

Wprowadzenie: Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu, BIK S.A. – “Trendy w jakości portfeli w Polsce”

Przedstawiciel Deloitte – “Perspektywa trendów w jakości portfeli w kontekście COVID-19 w różnych krajach i Polsce”

Uczestnicy debaty:

 • Marcin Gadomski, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.
 • Marek Lusztyn, Wiceprezes Zarządu, mBank S.A.
 • Barbara Sobala, Wiceprezes Zarządu, Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Prowadzenie debaty: Przemysław Szczygielski, Lider sektora finansowego w Polsce, Lider zarządzania ryzykiem oraz doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego, Deloitte w Polsce


Kontekst:
Wiele programów pomocowych wygasa w 2020, a skala nowych programów wsparcia wydaje się znacznie mniejsza. Publiczne i poza bankowe moratoria oraz pomoc publiczna utrudniają ocenę sytuacji i skali ew. problemu. Nie widzimy jeszcze ani w Polsce, ani w Europie znacznego pogorszenia się szkodowści portfela kredytowego. Banki zaczynają jednak budować odpisy i rezerwy na potencjalne straty kredytowe choć pozostają one poniżej poziomów z 2007/2008r. Po wcześniejszym ograniczaniu dostępności kredytów obserwujemy powolne zwiększanie ich dostępności. Równocześnie rok 2021 nie będzie rokiem wolnym od wpływu COVID-19. Część z kredytobiorców w „nowej rzeczywistość” odnajdzie się znakomicie, część będzie musiała całkowicie zrewidować swoje modele biznesowe, a nawet sprawnie i skutecznie zamknąć wybrane obszary działalności. Jak zawsze w czasach zmian nie wszystkim udaje się adaptować równie dobrze i wystarczająco szybko. Mimo zmian w podejściu do tworzenia rezerw MSSF wciąż pozostawiają pola do interpretacji, a koszt ryzyka w otoczeniu niskich stóp procentowych będzie kluczowy dla oceny rentowności Banków i sektora.

Zagadnienia do debaty:

 • Które branże i segmenty klientów są szczególnie narażone na trwałą utratę zdolności obsługi zadłużenia, a o których przyszłość jesteśmy spokojni?
 • Jak materializowały się i kiedy będą materializować się straty kredytowe związane z COVID-19?
 • Czy rosnący portfel NPL i powiązany z nim wzrost kosztu ryzyka może zagrozić stabilności sektora?
 • Czy potrzebne jest systemowe podejście do szacowania i ujmowania odpisów?

Sesja III: Model biznesowy w środowisku niskich stóp procentowych, odbudowa rentowności i atrakcyjności sektora

godz. 13.30-14.40

Prowadzenie debaty: Marek Lusztyn, Wiceprezes Zarządu, mBank S.A.

Uczestnicy debaty:

 • Przemysław Szczygielski, Lider sektora finansowego w Polsce, Lider zarządzania ryzykiem oraz doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego, Deloitte w Polsce
 • Zbigniew Bętkowski, Członek Zarządu, Deutsche Bank w Polsce
 • Bożena Graczyk, Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A.
 • Tomasz Kubiak, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao S.A.
 • Bartłomiej Posnow, Wiceprezes Zarządu, Credit Agricole Bank Polska S.A.

Zagadnienia do debaty:

 • Wprowadzenie – „perfect storm” dla modeli biznesowych banków w Polsce: koincydencja czasowa wielu negatywnych trendów dla wyników banków: zerowe stopy procentowe, spadek popytu na kredyt, wzrost kosztów ryzyka, wzrost odpisów z tytułu ryzyk prawnych. A jeszcze przed kryzysem Covid19 oczekiwana stopa zwrotu z kapitału w bankowości była niższa od kosztu kapitału, efekt ten z powodu ekonomicznych skutków Covid19 tylko się pogłębił.
 • Niskie stopy procentowe – wpływ nie tylko punktowy ale rozciągnięty w czasie, wraz z zapadaniem kolejnych instrumentów obecnie na bilansie. Jaki jest „new normal” wyniku odsetkowego sektora bankowego w Polsce?
 • Modele banków w Polsce były bardzo mocno oparte o przychody odsetkowe netto przez prawie trzydzieści lat, jeden produkt (pożyczka gotówkowa) z nieproporcjonalnie dużym udziałem w wynikach sektora, zaś klienci transakcyjni przyzwyczaili się do ‘bankowości za zero’. Gdzie szukać nowych źródeł przychodów?
 • Polskie banki przed Covid19 były już jednymi z bardziej efektywnych w Europie, z najniższymi wskaźnikami C/I, pomimo większych niż u sąsiadów obciążeń sektora. Jakie są jeszcze dźwignie oszczędności kosztowych dostępne dla polskiego sektora bankowego?
 • Niskie stopy procentowe, wzrost różnego rodzaju odpisów, wysokie obciążenia fiskalne i regulacyjne – wpływają nie tylko na wyniki, ale potencjalnie również na apetyt na ryzyko sektora bankowego – czego możemy się spodziewać?
 • Podsumowanie: czy w świetle powyższej dyskusji, banki będą w stanie finansować odbudowę gospodarki po kryzysie, finansować zieloną transformację gospodarki oraz inwestować we własną transformację cyfrową?

Cykl rozmów wideo o “Odpowiedzialnych finansach w obliczu kryzysu”

W ramach wprowadzenia i uzupełnienia do ZRiK przygotowano serię rozmów, podczas których swoją perspektywą podzielą się:

17.02, godz.13:30 

Marcin Gadomski, Wiceprezes Bank Pekao S.A.
Andrzej Dżuryk, członek zarządu Societe Generale o/Polska (obejrzyj nagranie)

25.02, godz.12:00

Marek Lusztyn, Wiceprezes mBank
Przemysław Szczygielski, lider sektora finansowego Deloitte Polska (obejrzyj nagranie)

08.03, godz.14:00

Bożena Graczyk, Wiceprezes ING Bank Śląski
prof. Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki


Powyższe rozmowy będą dostępne na stronie organizatora
 

Odpowiedzialne finanse w obliczu kryzysu - Nagranie rozmowy z dnia 25 lutego 2020

Czy ta strona była pomocna?