Kondycja i wyzwania stojące przed sektorem bankowym w zakresie zarządzania ryzykiem

Punkty widzenia

Banki będą koncentrować się na wzroście przychodów nieodsetkowych, różnicowaniu swojej oferty i oferowaniu tzw. VAS-ów 

Podsumowanie konferencji Zarządzanie Ryzykiem i Kapitałem w Bankach

15 marca 2021 r.

Komentarz Przemysława Szczygielskiego, Lidera Sektora Finansowego w Polsce oraz Przewodniczącego Rady Programowej Seminarium ZRiK przy EKF

Sektor finansowy znajduje się obecnie w bezprecedensowo trudnej sytuacji, spowodowanej nałożeniem się w czasie kilku negatywnych czynników. Stworzyły one dla polskiego sektora warunki „perfect storm”, w których na czynniki globalne nałożyły się kwestie lokalne. Do tych kluczowych - obciążających banki należy zaliczyć:

  • Obciążenia sektora związane z ochroną konsumentów w świetle narastającej kwestii kredytów frankowych,
  • Pogorszenie się jakości portfela kredytowego (ponad dwukrotny wzrost kosztu ryzyka w Europie r/r),
  • Wejście w środowisko zerowych stóp procentowych,
  • Wyzwania operacyjne i technologiczne związane z pandemią.

Warto podkreślić, że pierwszym dwóm zagadnieniom poświęciliśmy osobne sesje w ramach seminarium, a całość wyzwań z perspektywy modelu biznesowego i odbudowy rentowności sektora została poddana analizie w ostatniej sesji.

W rezultacie zdarzeń z 2020r. rodzimy sektor bankowy osiągnął jeden z najniższych zwrotów z kapitału w Europie na poziomie 3,2%. Pytanie, jak przekonać inwestorów do wspierania banków staje się, więc coraz bardziej palące, tym bardziej, że Polska w 2021r. wchodzi z nierozwiązaną kwestią kredytów frankowych, której koszt dla sektora jest szacowany na poziomie ok. 35 mld PLN wg propozycji KNF, przy zeszłorocznym zysku sektora na poziomie 7,8 mld PLN.

Banki będą koncentrować się na wzroście przychodów nieodsetkowych (co oznacza koniec bezpłatnej bankowości), różnicowaniu swojej oferty i przyciąganiu klientów poprzez oferowanie tzw. VAS-ów (Value-added services). Synergie w obszarze fuzji i przejęć pozostaną ograniczone do czasu rozwiązania kwestii kredytów frankowych.

Bardzo pomocne byłyby działania zwiększające stabilność, szybkość i przewidywalność orzecznictwa i otoczenia prawnego. Opisane zmiany będą kosztowne i nie każdy będzie w stanie podołać wyzwaniom. Możliwe jest łączenie sił banków przy pewnych pomysłach czy inwestycjach (jak BLIK czy EPI). W bilansach banków pojawią się kolejne straty kredytowe związane z COVID-19. Eksperci szacują, że połowa strat kredytowych z wpływu pandemii będzie się materializować w bilansach banków w kolejnych latach.

Szczególnie dużą rolę banki będą miały do odegrania przy sprawnym i właściwym transferze ogromnych budżetów unijnych, ukierunkowanych na transformację gospodarczą z uwzględnieniem priorytetów „zielonego ładu” oraz czynników ESG. Możliwości oszczędności kosztowych przy „zwinnych polskich bankach” są ograniczone. Można ich szukać w cyfryzacji i automatyzacji procesów oraz zmniejszaniu liczby oddziałów i pracowników.

Właściwe otoczenie prawno-podatkowe, wsparcie regulatorów oraz organów nadzoru będzie kluczowe dla zwiększenia szans odzyskania przez polski sektor bankowy roli światowego lidera w innowacyjności i rentowności. Pamiętajmy, że zapewnienie wolnego kapitału w bankach oznacza dostępność kredytów napędzających rozwój gospodarczy, rozwój, który jest podstawą dobrobytu całego społeczeństwa.

Czy ta strona była pomocna?