Badanie Insurtech 2022

Analizy

Badanie Insurtech 2022

„Technologiczny rozwój rynku ubezpieczeń. Wyzwania, możliwości i trendy we współpracy firm ubezpieczeniowych z firmami z branży insurtech”

Badanie kierowane jest do firm z Europy Środkowej reprezentujących branżę ubezpieczeniową oraz firm zajmujących się wprowadzaniem zaawansowanych rozwiązań technologicznych na rynku ubezpieczeń (firm z branży insurtech).

W ostatnich latach nastąpiło widoczne przyspieszenie rozwoju technologicznego, między innymi w obszarze ubezpieczeń. Z tego powodu zarówno zakłady ubezpieczeniowe, jak i firmy z branży insurtech, powinny zrewidować swoje cele strategiczne i technologiczne.

Postępująca cyfryzacja, coraz bardziej powszechne użycie sztucznej inteligencji, powodują lawinę transformacji, z która muszą zmierzyć się podmioty należące do obu grup. Istotne jest, by rozwiązania oferowane przez podmioty z branży insurtech odpowiadały realnym potrzebom ubezpieczycieli i m.in. temu chcemy się przyjrzeć w naszym badaniu.

Badanie przeprowadzane przez Deloitte w Polsce i wybranych krajach Europy Środkowej ma na celu nakreślenie trendów branżowych i określenie potrzeb ubezpieczycieli, jak i możliwości firm technologicznych. Chcemy także wskazać możliwe obszary współpracy obu grup.

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu, podzielenia się swoimi doświadczeniami z dotychczasowej współpracy oraz nakreślenie potrzeb technologicznych i wyzwań, jakie stoją przed Państwem. Wszystkie odpowiedzi będą miały charakter poufny, a publikowany raport nie pozwoli na bezpośrednią identyfikację respondenta ani reprezentowanej przez niego firmy.

Uczestnicy badania jako pierwsi otrzymają raport zawierający zagregowane wyniki, które pozwolą określić:

  • główne obszary rozwoju technologicznego;
  • preferowane formy współpracy;
  • główne źródła finansowania projektów;
  • najczęstsze wyzwania, z którymi mierzą się zarówno zakłady ubezpieczeń, jak i firmy z branży insurtech;
  • oczekiwania firm ubezpieczeniowych dotyczące bieżącej i przyszłej oferty firm z branży insurtech.

Badanie Insurtech 2022

Weź udział w badaniu