Dezinwestycja, fuzja, przejęcie, transakcja, M&A, restrukturyzacja

Artykuł

Jak osiągnąć sukces w procesie dezinwestycji?

Raport Deloitte analizujący trendy oraz wyzwania związane z realizacją projektów dezinwestycyjnych

Lipiec 2018

Badanie „Global Divestment Survey 2017” analizuje trendy oraz wyzwania związane z realizacją projektów dezinwestycyjnych na całym świecie i ma na celu ocenę skuteczności działań podejmowanych przez firmy w tym zakresie. Odpowiedzi respondentów stanowią źródło cennych informacji na temat aktualnych trendów uznanych przez klientów i ekspertów za kluczowe dla realizacji strategii dezinwestycyjnych.

Najważniejsze wnioski

  • Firmy nadal aktywnie angażują się w projekty dezinwestycyjne pomimo niepewności co do rozwoju sytuacji na rynku. Zapewnienie powodzenia takich działań jest jednak coraz trudniejszym zadaniem.  54 proc. respondentów jest zdania, że w perspektywie kolejnych 12 miesięcy realizacja takich transakcji będzie nastręczać coraz większych trudności ze względu na zmiany zachodzące w zewnętrznym otoczeniu rynkowym.
  • Uczestnicy badania przyznają, że 1/3 projektów dezinwestycyjnych prowadzonych przez nich w ostatnim czasie okazała się porażką. Trzy najważniejsze czynniki, które zdecydowały o niepowodzeniu, to brak możliwości uzyskania oczekiwanej ceny, nieakceptowalne warunki transakcji oraz zmiana na rynku.
  • Większość transakcji wynika z realizacji strategii optymizacji portfela na skutek decyzji o koncentracji na podstawowej działalności lub kompetencjach. 53 proc. ankietowanych dokonuje strategicznej oceny poszczególnych segmentów działalności wyłącznie w razie pogorszenia wyników lub wystąpienia poważnych problemów. Ale czy jest to właściwe podejście w obecnej, niepewnej sytuacji rynkowej?
  • Rośnie liczba firm zainteresowanych wykorzystywaniem najnowszych technologii w procesach dezinwestycyjnych. 50 proc. respondentów potwierdza, że na potrzeby badania due diligence strony kupującej potrzebowali bardziej szczegółowych, surowych danych.
  • Zmieniają się również nabywcy. Jak pokazuje badanie, preferowani są klienci korporacyjni w przeciwieństwie do funduszy private equity oraz krajowi w przeciwieństwie do zagranicznych. W rzeczywistości jednak prawdopodobieństwo sfinalizowania transakcji z funduszami PE i nabywcami zagranicznymi jest wyższe.

 

Badanie „Global Divestment Survey 2017”

Poszerzenie szeregu nabywców jest jednym ze sposobów na zwiększenie wartości transakcji, ale ewidentnie nie wszystkie firmy dostrzegają pełną paletę możliwości. Większość z nich sprzedając swoje udziały, wciąż bardziej preferuje korporacje niż fundusze private equity. Wybierają też częściej krajowych inwestorów niż zagranicznych.

- Kamil Kucharczyk, Wicedyrektor w dziale Doradztwa Finansowego Deloitte 

Kamil Kucharczyk

Przydatne wskazówki:

Firmy powinny przeprowadzać regularne przeglądy swoich portfeli w oparciu o strategiczne, szczegółowo zaplanowane podejście, co pozwoli im uzyskać większe korzyści z dezinwestycji.

*

Przydatna może okazać się również szczegółowa ocena przygotowania do realizacji planów dezinwestycyjnych z wykorzystaniem narzędzi analitycznych, mająca na celu identyfikację szczególnie zawiłych kwestii, współzależności oraz gotowości do przeprowadzenia transakcji, a także możliwości tworzenia dodatkowej wartości z uwzględnieniem takich czynników jak czas, koszty i korzyści.

*

Warto ustalić harmonogram podpisania umowy i sfinalizowania transakcji (jeśli firma jest nadal zainteresowana jej przeprowadzeniem). Brak zdecydowanych działań stwarza ryzyko uzgodnienia mniej korzystnych warunków dla sprzedającego. Z perspektywy nabywcy sytuacja może wyglądać jednak zupełnie inaczej.

*

Wskazane jest również rozważenie potencjalnych korzyści ze sprzedaży aktywów nabywcom zagranicznym lub funduszom PE, w przypadku tych drugich w szczególności gdy sprzedawca kieruje się zamiarem uzyskania wysokiej ceny, szybkiego przeprowadzenia transakcji oraz chce mieć pewność, że zostanie ona sfinalizowana.

Czy ta strona była pomocna?