Bankowość detaliczna w obliczu COVID-19

Artykuł

Bankowość detaliczna w obliczu COVID-19

Scenariusze dla liderów

Wraz z wybuchem pandemii COVID-19 sektor bankowy wypłynął na nieznane wody, a jego liderzy zostali zmuszeni do podjęcia zdecydowanych działań, aby zapewnić odporność swoim organizacjom. W naszym raporcie przedstawiamy liderom bankowości potencjalne średniookresowe konsekwencje, jakie pojawienie się COVID-19 może przynieść sektorowi bankowości detalicznej.

Raport opracowany przez Deloitte - Bankowość detaliczna w czasach COVID-19: Scenariusze dla odpornych liderów, zawiera cztery scenariusze przedstawiające, jak pandemia COVID-19 może przyspieszyć działania globalnego sektora bankowości detalicznej lub zmienić ich kierunek w okresie od roku do trzech kolejnych lat. Bazując na kilku obecnie utrzymujących się trendach, scenariusze skupiają się na ważnych obszarach niepewności występujących zarówno w skali makroekonomii, jak i konkretnie w sektorze bankowym.

COVID-19 Strategic Response Lab

Scenariusze te obejmują oczywiste oraz potencjalne źródła niepewności, które mogą pojawić się w zależności od działań rządu oraz od poziomu zagrożenia wywołanego przez pandemię:

 • Przelotna burza
 • Samotne wilki
 • Dobra firma
 • Świt na wschodzie
Retail Banking in the Age of COVID-19

Stoimy u progu nowej ery ekonomicznej, społecznej i politycznej. Od nas wszystkich zależy czy przywitamy ją ze strachem i obawami czy otwarci na niesamowite szanse, jakie nam stwarza. Czy będziemy tkwić w przeszłości, czy raczej nauczymy się wyczuwać przyszłość za rogiem.

 

Autorzy raportu analizują, jak cztery scenariusze mogą różnić się w wymiarze siedmiu kategorii oraz jak różną rzeczywistość mogą stworzyć dla sektora bankowości detalicznej:

 • Zmiany makroekonomiczne oraz zmiany na rynku finansowym: W jakim tempie globalna gospodarka podniesie się z kryzysu?
 • Adopcja technologii: Jak zmienia się podejście do przyswajania technologii?
 • Zmiana w podejściu i zachowaniu klientów: Jak zmieniają się preferencje klientów i jak sytuacja wpływa na zaufanie klientów?
 • Ewolucja modelu operacyjnego: Jak wygląda organizacja pracy, zarządzanie pracownikami i procesami?
 • Reakcja na zmiany regulacyjne: Jakie zobowiązania regulacyjne ciążą na graczach tego sektora?
 • Koncentracja na zarządzaniu ryzykiem: Jak branża dostosowuje swoje strategie na wypadek wzrostu ryzyka?
 • Zmiana dynamiki działalności konkurencyjnej: Jak sytuacja wpływa na możliwości rozwoju graczy z sektora bankowości detalicznej?

 

Zachęcamy do pobrania i przeczytania raportu, aby dowiedzieć się, jak pójść o krok dalej, zmieniając podejście oparte na reagowaniu na kryzys na rzecz działań ukierunkowanych na wyjście z kryzysu w okresie od roku do trzech lat.

W odpowiedzi na pandemię COVID-19 Deloitte wspólnie z Salesforce podjął dialog ze światowej sławy ekspertami planowania scenariuszowego, aby przyjrzeć się wpływowi pandemii na sferę społeczną i biznesową. Wyniki naszej współpracy są dostępne tutaj: The World Remade: Scenarios for Resilient Leaders.

 

Nasze doświadczenie:

Deloitte należy do grona światowych liderów, świadczących specjalistyczne usługi w obszarze rozwiązań z zakresu strategii.

Planowanie scenariuszowe ma swoje początki w zespołach strategii amerykańskich sił powietrznych i sięga lat 40. XX wieku. W latach 70. planista scenariuszy Royal Dutch Shell, Pierre Wack, udoskonalił planowanie scenariuszowe, tworząc specjalną jednostkę ds. scenariuszy. Po tym, jak Shell wyłonił się jako jedyna firma przygotowana na kryzys naftowy po wojnie, planowanie scenariuszowe zyskało uznanie jako narzędzie biznesowe. Peter Schwartz, uczeń Pierre'a Wacka, zaczął budować scenariusze dotyczące przyszłości Związku Radzieckiego dla Shell, w tym pieriestrojkę Gorbaczowa. Opierając się na ich sukcesie, Schwartz założył w 1987 r. firmę zajmującą się planowaniem scenariuszowym o nazwie Global Business Network (GBN). GBN został zakupiony przez Monitor w 2000 r., a następnie przejęty przez Deloitte w 2013 r. Nasze doświadczenie jest zatem nie tylko zakorzenione w bogatej historii, ale także dobrze przygotowane na przyszłość dzięki wyłącznemu dostępowi do wielu ekspertów jednej z największych sieci profesjonalistów na świecie.

 

W czym możemy pomóc:

 • Przygotowanie dedykowanych Strategic Response Lab - warsztatów mających na celu dostosowanie strategii biznesowej do nowej rzeczywistości:
 • Zdefiniowanie prawdopodobnych i specyficznych dla branży i konkretnej firmy scenariuszy uwzględniających wpływ pandemii COVID-19
 • Analiza skutków pandemii dla interesariuszy i otoczenia biznesowego (np. klientów, regulatorów, konkurentów czy partnerów)
 • Zidentyfikowanie najlepszych działań strategicznych, które muszą być wdrożone natychmiastowo i tych działań, które zależą od urzeczywistnienia się jednego ze scenariuszy
 • Przeprowadzenie operacjonalizacji wdrażania działań strategicznych niezbędnych do odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19.

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas
Czy ta strona była pomocna?