Raport: M&A, fuzje, przejęcia, transakcje, disruptive M&A

Artykuł

Duża aktywność transakcyjna na światowym rynku M&A

Listopad 2018

Globalny rynek fuzji i przejęć (M&A) notuje rekordowe wyniki. Biorąc pod uwagę zmiany modeli biznesowych firm, niskie stopy procentowe oraz dobrą koniunkturę gospodarczą, aktywność transakcyjna jest od kilku lat wysoka i nie powinna zmniejszyć się również w przyszłych latach. Według raportu „The beginning of a new M&A season. Future of a deal”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, w kręgu dużego zainteresowania inwestorów na świecie już od kilku lat znajdują się sektory takie jak: TMT, energetyka, FMCG a także branża finansowa i obszar ochrony zdrowia.

Co napędza globalny rynek fuzji i przejęć?

1.  Sytuacja makroekonomiczna

Rynkowi M&A sprzyjają korzystne warunki uzyskania kredytów, mocne salda gotówkowe firm czy wzrostowy cykl koniunkturalny. Światowy rynek fuzji i przejęć jest wspierany również przez presję na procesy dezinwestycyjne firm, poszukiwanie efektów synergii i wysoki kurs dolara.

2. Dezinwestycje

Badania Deloitte pokazują, że aż 70 proc. firm planuje sprzedaż swoich podmiotów zależnych w nadchodzących 2 latach działalności. Ponad połowa firm przyznaje, że dezinwestycje stają się jednocześnie coraz trudniejsze, a kupujący wymagają przygotowania wysokiej jakości materiałów przedstawiających informacje na temat przejmowanych podmiotów. Procesy dezinwestycyjne są niezbędne, ponieważ firmy znajdują się pod znaczną presją, aby obniżyć koszty i skoncentrować się na podstawowej działalności.

3. Aktywność funduszy Private Equity

Wartość transakcji z udziałem funduszy Private Equity była w 2017 roku najwyższa od czasu ostatniego kryzysu finansowego i wyniosła 467 miliardów dolarów, co stanowi 28 proc. wzrost w stosunku do roku 2016 i wysoki 15 proc. udział w całkowitej globalnej wartości transakcji M&A

4. Innowacje

Dążenie do poszerzenia grona klientów i zapewnienia im nowatorskich rozwiązań w zakresie obsługi sprawia, że wiele firm z branż nietechonologicznych coraz częściej kupuje spółki technologiczne, w szczególności te związane z usługami Fintech, sztuczną inteligencją, cyfryzacją, robotyką czy cyberbezpieczeństwem. 

Raport

Future of the deal: The beginning of a new M&A season

Zarejestruj się i pobierz PDF

W ostatnich latach firmy na szeroką skalę przeprowadzały transakcje M&A. Sprzyjały im dobra koniunktura w światowej gospodarce, niskie stopy procentowe, przekładające się na korzystne warunki finansowania dłużnego, czy rekordowe poziomy rezerw gotówkowych możliwych do przeznaczenia na inwestycje.

- Mirosław Pazur, Dyrektor w dziale Doradztwa Finansowego Deloitte

Wartość transakcji z udziałem funduszy Private Equity była w ubiegłym roku najwyższa od czasu ostatniego kryzysu finansowego i wyniosła 467 miliardów dolarów, co stanowi 28 proc. wzrost w stosunku do roku 2016 i wysoki 15 proc. udział w całkowitej globalnej wartości transakcji M&A.

- Kamil Kucharczyk, Wicedyrektor w dziale Doradztwa Finansowego Deloitte

Czy ta strona była pomocna?