Michał Lubieniecki ekspertem podczas konferencji: Financing of Energy Projects in Poland

Artykuł

Michał Lubieniecki ekspertem podczas konferencji: Financing of Energy Projects in Poland

Czerwiec 2018

Michał Lubieniecki, Partner w dziale Doradztwa Finansowego Deloitte uczestniczył w wydarzeniu organizowanym przez International Project Finance Association (IPFA), której tematem przewodnim było omówienie finansowania nowych projektów energetycznych w Polsce.

Michał wystąpił jako prelegent, prezentując międzynarodowe doświadczenia i trendy rynkowe dotyczące korporacyjnych umów odbioru odnawialnej energii, czyli  „Green Corporate PPAs”, poruszając kluczowe dla tematu wątki jak:

  • rosnącą popularność umów zakupu zielonej energii (Green Corporate Power Purchase Agreements) przez duże korporacje w Europie i USA
  • Motywacje stron umów PPA, ekonomiczne i wynikające z polityk odpowiedzialności społecznej
  • struktura i główne cechy Green Corporate PPA,
  • wnioski dla polskiego rynku energii elektrycznej

"Green" Corporate PPA. IPFA Conference - Financing of Energy Projects in Poland

Prezentacja dostępna po zarejestrowaniu się

Pobierz prezentację

Nabywcy różnego rodzaju produktów coraz częściej wyrażają wobec swoich dostawców oczekiwania odnośnie ograniczenia śladu węglowego w łańcuchu dostaw. Jednym z rozwiązań, stosowanych już z powodzeniem w USA i w Zachodniej Europie, jest zawieranie przez korporacje umów na dostawy energii elektrycznej z producentami wykorzystującymi źródła odnawialne.

Michał Lubieniecki, Partner w dziale Doradztwa Finansowego Deloitte

Michał Lubieniecki

"Green" Corporate PPA. IPFA Conference - Financing of Energy Projects in Poland

W drugiej części spotkania Michał wziął udział w panelu dyskusyjnym w charakterze eksperta branżowego.

Temat panelu: Czy popyt na finansowanie projektów energetycznych w Polsce wzrośnie w nadchodzących latach?

Moderator: Paweł Turek, Zespół ds. Finansów i projektów, DLA Piper.

Paneliści:
- Michał Lubieniecki, Partner w dziale Doradztwa Finansowego Deloitte,
- Joanna Smolik, Dyrektor, Departament Finansowania Strukturyzowanego, BGK

 

Myślę, że w średnim terminie, projekty w morskiej energetyce wiatrowej będą generować duży popyt na finansowanie. 

- Michał Lubieniecki, Partner w dziale Doradztwa Finansowego Deloitte

Michał Lubieniecki
Czy ta strona była pomocna?