Zatory płatnicze - bieżący monitoring oraz właściwa dyscyplina płatnicza

Artykuł

Zatory płatnicze - bieżący monitoring oraz właściwa dyscyplina płatnicza

Biuletyn prawny dla branży finansowej | Kwiecień 2021

Jesteśmy świeżo po terminie na złożenie pierwszego sprawozdania ze stosowanych praktyk płatniczych w 2020 roku. Trudności związane z jego prawidłowym sporządzeniem zbiegły się z kolei w czasie z nałożeniem przez Prezesa UOKiK pierwszych kar za nadmierne opóźnienia w płatnościach z transakcji handlowych – zatory płatnicze. Doświadczenia szczególnie z tych ostatnich kliku tygodni pokazują, jak trudne jest powiązanie nie zawsze precyzyjnych pojęć z ustawy z terminologią stosowaną na potrzeby systemów księgowych.

Wynika to przede wszystkim z tego, że czym innym jest zarządzanie życiem umowy w sensie prawnym, a czym innym księgowe dokumentowanie zdarzeń istotnych z punktu widzenia przepisów rachunkowych. Tymczasem precyzja ma tu kluczowe znaczenie.

Przykładowo, biorąc pod uwagę, że dla zaistnienia nadmiernego opóźnienia w płatnościach wystarczy już nawet jeden dzień opóźnienia, co bywa zaskakujące dla wielu przedsiębiorców, podstawową sprawą będzie właściwe oznaczenie dnia spełnienia świadczenia. Natomiast ten dzień, określony zgodnie z prawem cywilnym nie zawsze będzie się pokrywać z tym co znajdziemy w systemie księgowym.

Ze wszystkimi tymi problemami zderzyli się w pierwszej kolejności przedsiębiorcy, którzy zostali objęci obowiązkiem raportowania praktyk płatniczych oraz ci, wobec których Prezes UOKiK już wszczął postępowanie w zakresie zatorów płatniczych.

Od przyszłego roku czekają nas jednak kolejne zmiany, np.:

  •  obniżenie progu zaległych świadczeń, od którego będzie się narażonym na postępowanie przed UOKiK
  • dodanie do kręgu podmiotów składających sprawozdania tzw. spółek nieruchomościowych.

Wszystko to sprawi, że przepisy „antyzatorowe” znajdą jeszcze szersze zastosowanie niż dotychczas. Warto z doświadczeń ostatnich miesięcy wyciągnąć wnioski na przyszłość i oprócz wdrożenia bieżącego monitoringu i właściwej dyscypliny płatniczej, zadbać też o to, by odpowiednio konstruować umowy, ułatwiając (a przez to lepiej kontrolując) ich stosowanie i interpretację na potrzeby ustawy „antyzatorowej”.


Webinar: Zatory płatnicze
Półmetek wdrażania nowych obowiązków dla przedsiębiorców


Nagranie spotkania (19 marca 2021 r.)

Dowiedz się więcej


Podcast Podatki/Prawo: Zatory płatnicze
Na co zwrócić uwagę podczas kontroli oraz w jaki
sposób mogą w tym pomóc rozwiązania technologiczne?


Nagranie audycji (23 października 2020 r.)

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?