Libra - analiza nowego narzędzia płatniczego

Artykuł

Libra - analiza nowego narzędzia płatniczego

Biuletyn prawny dla branży finansowej | marzec 2020 r.

W styczniu 2020 roku nowojorskie biuro Deloitte zaprezentowało publikację dotyczącą inicjatywy stworzenia nowego narzędzia płatniczego o nazwie Libra. Z przedstawionej analizy wynika, że nowa kryptowaluta będzie miała na celu ułatwienie skonstruowania bardziej połączonego globalnego systemu płatności, a także usunięcie nieefektywności w międzynarodowej wymianie handlowej i ruchu pieniężnym.

Dostęp do Libry oparty będzie na możliwości powszechnego korzystania z niej na całym świecie, a także na wsparciu międzynarodowych korporacji. Głównym (lecz docelowo – nie jedynym) dostawcą Libry będzie spółka należąca do globalnego giganta sieci społecznościowych, który jest zarazem głównym inicjatorem powstania nowej kryptowaluty.
 

Libra szczególną kryptowalutą

Podstawowymi czynnikami różnicującymi Librę od dotychczas znanych kryptowalut będzie centralne zarządzanie systemem przez międzynarodowe zrzeszenie Libra Association z siedzibą w Genewie (które będzie regulowało m. in. podaż waluty uwarunkowaną wielkością popytu), a także zaangażowanie w tworzenie Libry przez największe międzynarodowe korporacje.
 

Korzyści płynące z wdrożenia Libry

Ewentualny sukces Libry oznaczać może zmniejszenie wpływu rządów i banków centralnych na sterowanie gospodarką (szczególnie polityką pieniężną), a także przyspieszenie i uproszczenie transakcji – zarówno międzynarodowych, jak i krajowych. Proces ten spowoduje z kolei spadek kosztów obsługi transakcyjnej. Skutkiem sukcesu kryptowaluty nowej generacji będą również powstające innowacje i nowe modele biznesowe, będące naturalną konsekwencją pogłębionej inkluzywności finansowej, którą niesie za sobą Libra.

Więcej szczegółów znaleźć można w publikacji Deloitte pt.

Libra: Shaping the evolution of financial infrastructure

Autor

pl_piotr_ziemecki_1x1_small.jpg (200×200)

Piotr Ziemecki

Czy ta strona była pomocna?