Prezydent podpisał ustawę rozszerzającą ochronę konsumencką

Artykuł

Prezydent podpisał ustawę rozszerzającą ochronę konsumencką

Pakiet Przyjazne Prawo

Biuletyn prawny dla branży finansowej | wrzesień 2019 r.

Prezydent PR podpisał 6 sierpnia 2019 roku ustawę z dnia 31 lipca 2019 o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, zwaną potocznie jako „Pakiet Przyjazne Prawo”. Ustawa wprowadza zmiany w 66 ustawach regulujących sytuację prawną przedsiębiorcy.

Jedną z najistotniejszych jest nowelizacja kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. W myśl nowych przepisów, ochrona konsumencka rozszerzona zostanie na osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przedsiębiorcom tym będzie przysługiwała ochrona przewidziana do tej pory wyłącznie dla konsumentów, związana ze stosowaniem niedozwolonych postanowień umownych, rękojmi oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa. Wprowadzenie tej ustawy znacząco wpłynie na sytuację przedsiębiorców oferujących towary i usługi wyłącznie na rynku business to business, ponieważ będą oni musieli dostosować swoje wzory umów do nowych regulacji.

Przepisy rozszerzające ochronę konsumencką wejdą w życie 1 czerwca 2020 roku.

Autorzy:

Łukasz Szymański, Radca prawny, Partner Associate
Agata Szerszeńska, Adwokat, Associate

Czy ta strona była pomocna?