Tempo i skala transformacji opartej na technologii w całym ekosystemie zdrowia mocno przyspiesza

Analizy

Tempo i skala transformacji opartej na technologii w całym ekosystemie zdrowia mocno przyspiesza

Przyszłość sektora opieki zdrowotnej w perspektywie do 2025 roku

Jaka przyszłość czeka sektor opieki zdrowotnej? Nasz najnowszy raport pomaga przewidzieć i zorientować się, jak będzie zmieniał się i wyglądał ten rynek do roku 2025. W tym wydaniu raportu, nieuchronnie prognozy ekspertów Deloitte zostały oparte na niezrównanym wpływie pandemii COVID-19 na społeczeństwo, a dokładniej na to, jak ludzie postrzegają zagrożenia dla zdrowia. Kluczową zmianą było ogromne przyspieszenie tempa i skali transformacji opartej na technologii w całym ekosystemie zdrowia.

Najnowszy raport Deloitte poświęcony przyszłości branży medycznej w znacznej mierze opiera się na analizie i przewidywaniach długofalowego wpływu koronawirusa na nasze życie. Społeczeństwa na całym świecie zaczęły bowiem doceniać wysiłki podejmowane przez firmy medyczne, a także dostrzegać nowe sposoby współpracy różnych podmiotów dążących do znalezienia i wdrożenia najlepszych możliwych rozwiązań pro-zdrowotnych.  

pl_ochrona_zdrowia_technologia_prognozy_grafika.jpg (1073×2322)

Zdaniem ekspertów Deloitte, doświadczenia ostatnich miesięcy skłonią ludzi do częstszego i bardziej świadomego brania odpowiedzialności za własne wybory zdrowotne i styl życia. Pandemia wymusiła na nas pogłębienie wiedzy na temat zagrożeń, które wynikają z osłabienia ludzkiego systemu odpornościowego, spowodowanego niekontrolowanym rozwojem cywilizacyjnym.

Jednocześnie na to wszystko nałożyło się powstanie nowych i przyspieszenie rozwoju dotychczasowych rozwiązań technologicznych, dzięki którym możliwa jest stała kontrola własnej kondycji, tak fizycznej, jak i psychicznej, ale też śledzenie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia.

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Czy ta strona była pomocna?