Partnerzy Best Managed Companies Poland

Artykuł

Partnerzy Best Managed Companies Poland

Program Best Managed Companies Poland został zrealizowany dzięki partnerowi strategicznemu oraz współpracy z partnerami merytorycznymi i medialnym

Partner strategiczny

Bank Pekao S.A.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 270 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,1 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

Partnerzy merytoryczni

FBN Poland - The Family Business Network

FBN Poland - The Family Business Network - to polski oddział międzynarodowego stowarzyszenia średnich i dużych firm rodzinnych. "Od Rodzin, dla Rodzin, razem na pokolenia". Unikalna społeczność firm rodzinnych i rodzin biznesowych. Spotykamy się, uczymy od siebie, wymieniamy doświadczeniami, międzypokoleniowo i w grupach wiekowych: dzieci, nextGen, nowGen, Nestorzy. Zaufanie, otwartość, poufność, zaangażowanie, wymiana, rozwój, zabawa - to są kluczowe wartości naszej społeczności. Rozwój firm, szczęście Rodzin i każdego z naszych Członków, udane sukcesje, dobre życie zawodowe i prywatne - to w FBN wspólnie budujemy. W Polsce zrzeszamy 60 rodzin, na świecie - ponad 4.000, w 65 krajach.

Uniwersytet SWPS

Uniwersytet SWPS to ośrodek naukowo-dydaktyczny liczący się w kraju i za granicą. O wysokim poziomie nauczania, wyspecjalizowanej kadrze, komfortowych warunkach i przyjaznej atmosferze świadczą zarówno liczne nagrody i wyróżnienia przyznane przez instytucje państwowe, takie jak Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy Narodowe Centrum Nauki, jak i czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych.

Uniwersytet SWPS powstał w 1996 r. z inicjatywy profesorów Instytutu Psychologii PAN – Andrzeja Eliasza, Zbigniewa Pietrasińskiego oraz Janusza Reykowskiego. Funkcję założyciela uczelni przejął w 2008 r. Instytut Rozwoju Edukacji i prezes zarządu spółki Piotr Voelkel.

Akademia Leona Koźmińskiego

Akademia Leona Koźmińskiego jest uczelnią biznesową o szerokim profilu, uznawaną według międzynarodowego rankingu „Financial Times” za najlepszą uczelnię biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej. W krajowych rankingach „Perspektyw” od 11 lat znajduje się w TOP 3 polskich uczelni ekonomicznych, a od lat 22 – uczelnia zajmuję pozycję lidera wśród uczelni niepublicznych. Akademia szczyci się też uzyskaniem trzech prestiżowych akredytacji międzynarodowych: AACSB, EQUIS i AMBA, które zdobyło zaledwie 100 szkół biznesu na świecie. Uczelnia powstała w 1993 roku. Jest jedną z najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce. Kształci się tutaj 10 000 studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i MBA oraz doktorantów. Mury Akademii opuściło do tej pory 60 000 absolwentów.

Patron medialny

Puls Biznesu

Organizator Partner strategicznyPartnerzy merytoryczniPatron medialny
Czy ta strona była pomocna?