Poland Best Managed Companies

Najlepiej zarządzane firmy prywatne w Polsce

Program Best Manged Companies ma na celu wyróżnienie i promowanie polskich firm prywatnych, które osiągają doskonałe wyniki, dzięki najlepszym standardom zarządzania.