Deloitte po raz trzeci wyróżni najlepiej zarządzane firmy prywatne w Polsce

Informacje prasowe

Deloitte po raz trzeci wyróżni najlepiej zarządzane firmy prywatne w Polsce

Laureaci poprzednich edycji plebiscytu Best Managed Companies mogą przystąpić do procedury recertyfikacji

Warszawa, 14 września 2023 r.

Czasy zawirowań gospodarczych weryfikują kompetencje przedsiębiorców i menadżerów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Inicjatywą, która pomaga w wyznaczeniu dobrych praktyk w tym obszarze, jest organizowany po raz trzeci plebiscyt Best Managed Companies Poland firmy doradczej Deloitte. Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w tym przedsięwzięciu mogą wysyłać swoje zgłoszenia do końca października 2023 r. Uroczyste wręczenie nagród dla najlepiej zarządzanych polskich firm planowane jest na czerwiec 2024 r.

Koncepcja promocji dobrych praktyk z zakresu zarządzania spółkami prywatnymi i rodzinnymi narodziła się ponad trzydzieści lat temu w kanadyjskim oddziale firmy doradczej Deloitte. Obecnie co roku do organizowanego w kilkudziesięciu krajach świata plebiscytu Best Managed Companies przystępują tysiące prywatnych przedsiębiorstw, również te z Polski. Wyróżnione firmy uchodzą za przykład inspirujący innych do doskonalenia własnych praktyk zarządczych.

3. edycja programu „Best Managed Companies"

Zgłoszenia do programu

W Deloitte wierzymy, że dobre praktyki w zarządzaniu firmą powinny być doceniane oraz promowane, aby służyły rozwojowi rodzimej przedsiębiorczości. Warto zaznaczyć, że udział w Best Managed Companies to przede wszystkim możliwość uczestniczenia w warsztatach z przedstawicielami Deloitte. Pozwalają one porównać własne standardy zarządzania z tymi stosowanymi przez najlepiej zarządzane firmy i powodują, że dla wielu przedsiębiorców już sam udział w plebiscycie przynosi wymierne korzyści

– mówi Michał Lejman, partner associate w dziale doradztwa podatkowego Deloitte, lider Best Managed Companies Poland.


Kalendarium BMC 2024

Od września do 31 października b.r. polskie firmy prywatne mogą zgłaszać swoje kandydatury do tegorocznej edycji plebiscytu Best Managed Companies. Informacja o tym, czy dany podmiot zakwalifikował się do kolejnego etapu plebiscytu zostanie przekazana do końca roku. Od stycznia do maja 2024 r. przeprowadzane będą warsztaty z przedstawicielami Deloitte. W trakcie tych spotkań omówione zostaną najlepsze praktyki z zakresu zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem. Następnie członkowie niezależnego jury dokonają wyboru najlepiej zarządzanych firm w oparciu o procedury i metodykę Deloitte, które firma wypracowywała przez ostatnie 30 lat.

Proces weryfikacji i oceny przedsiębiorstw skupia się na czterech obszarach: posiadanej i stosowanej strategii, wynikających z niej wizji oraz misji firmy; zasobów materialnych oraz niematerialnych, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo; obowiązującej w firmie kulturze organizacyjnej oraz kwestii nadzoru właścicielskiego i finansów.


Ścieżka recertyfikacji

Laureaci dwóch poprzednich edycji plebiscytu mogą przystąpić do Best Managed Companies 2024 w ramach specjalnej procedury recertyfikacji. Umożliwia ona uzyskanie analizy zmian, jakie zaszły w przedsiębiorstwie w trakcie ostatniego roku na tle czynników makroekonomicznych oraz otoczenia rynkowego firmy. Nie bez znaczenia jest także możliwość ponownego uzyskania certyfikatu najlepiej zarządzanej firmy.
 

Warunki uczestnictwa

W plebiscycie Best Managed Companies 2024 wziąć udział mogą podmioty spełniające poniższe warunki:

  • Podmiot znajduje się w rękach (pośrednio lub bezpośrednio) osoby fizycznej, spółki rodzinnej, spółki prywatnej lub jest faktycznie kontrolowany przez osoby fizyczne.
  • Firma powinna być średnim lub dużym podmiotem prywatnym, a jej przychody przekraczają 100 mln PLN lub przedsiębiorstwo ma ambicje, żeby niedługo osiągnąć taki wynik. Deloitte przeprowadzi selekcję kandydatów zapewniając w każdej edycji szanse wystartowania: zarówno firmom mniejszym z obrotami na poziomie 100-300 mln zł, jak i przedsiębiorstwom z większymi obrotami powyżej 1 mld zł, w tym firmom notowanym na giełdzie (ale kontrolowanym przez osoby fizyczne).
  • Siedziba główna spółki (centrala lub biuro główne) musi być w Polsce. Działalność operacyjna może być prowadzona za granicą.
  • Firma musi także należycie przestrzegać przepisów prawnych, podatkowych, prowadzić księgi rachunkowe i posiadać wysokie standardy etyczne.
  • Przedsiębiorstwo biorące udział w plebiscycie powinno posiadać stosowną dokumentację finansową i prawną, potwierdzającą prowadzenie działalności od co najmniej 7 lat lub 5 lat w przypadku podmiotów szybko rozwijających się

Więcej informacji na temat plebiscytu Best Managed Companies 2024 znajduje się tutaj. Aby wziąć udział w przyszłorocznym BMC, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 października 2023 r.

Subskrybcja:

Otrzymuj powiadomienia o kolejnych informacjach prasowych Deloitte na stronie: www.deloitte.com/pl/subskrypcje

Czy ta strona była pomocna?