Kryteria i warunki kwalifikacji do programu „Best Managed Companies”

Artykuł

Kryteria i warunki kwalifikacji do programu „Best Managed Companies”

Jakie firmy mogą uczestniczyć w plebiscycie?

Kandydaci, biorący udział w plebiscycie muszę spełniać następujące kryteria:
  • Właścicielami spółki - bezpośrednio lub pośrednio - są osoby fizyczne (spółka rodzinna, prywatna lub faktycznie kontrolowana przez osoby fizyczne).
  • Firma powinna być średnim lub dużym podmiotem prywatnym, a jej przychody przekraczają 100 mln PLN lub przedsiębiorstwo ma ambicje, żeby niedługo osiągnąć taki wynik. Deloitte przeprowadzi selekcję kandydatów zapewniając w każdej edycji szanse wystartowania: firmom mniejszym z obrotami na poziomie 100-300 mln zł, jak i firmom większym z obrotami powyżej 1 mld zł, w tym firmom notowanym (ale kontrolowanym przez osoby fizyczne).
  • Siedziba główna spółki (centrala lub biuro główne) musi być w Polsce. Działalność operacyjna może być prowadzona za granicą.
  • Firma musi także należycie przestrzegać przepisów prawnych, podatkowych, prowadzić księgi rachunkowe i posiadać wysokie standardy etyczne.
  • Przedsiębiorstwo biorące udział w plebiscycie powinno posiadać stosowną dokumentację finansową i prawną, potwierdzającą prowadzenie działalności od co najmniej 7 lat lub 5 lat w przypadku podmiotów szybko rozwijających się

 

Przykładowo kandydatem może być:

  • Spółka osobowa
  • Spółka kapitałowa
  • Spółka notowana na giełdzie, o ile faktycznie kontrolowana jest przez osoby fizyczne.

Spółki niespełniające kryteriów kwalifikacyjnych:

Instytucje kredytowe, banki, firmy ubezpieczeniowe, spółki zależne koncernów międzynarodowych, jednostki państwowe/agencje z sektora publicznego, organizacje charytatywne i non-profit, ich jednostki zależne i stowarzyszone.

${alt}
Kliknij aby powiększyć

W razie wątpliwości lub pytań, prosimy o kontakt z naszym zespołem.

Czy ta strona była pomocna?