Jak działa program „Best Managed Companies”?

Artykuł

Jak działa program „Best Managed Companies”?

Trzy kroki, by zostać uznanym za najlepiej zarządzaną firmę w Polsce

Celem programu jest wyróżnienie najlepiej zarządzanych spółek prywatnych w Polsce. W trakcie procesu ocenie podlegają kompetencje oraz sposoby działania kierownictwa firmy, badane są także ogólne wyniki przedsiębiorstwa oraz parametry wzrostu organizacji.

Proces ten odbywa się następująco:

Etap I

Wyłonienie uczestników

W pierwszym kroku prosimy wybrane organizacje o wypełnienie krótkiej ankiety. Następnie sprawdzamy czy wszystkie kryteria kwalifikacyjne zostały spełnione oraz czy dostarczono wszystkie wymagane informacje.

Etap II

Jednodniowe warsztaty z ekspertami

Spółki, które zakwalifikowały się do drugiego etapu, zaprosimy do udziału w warsztatach, podczas których najlepsi polscy doradcy biznesowi przeprowadzą szkolenie opierające się na metodologii „Best Managed Companies”, opracowanej przez ekspertów Deloitte w Kanadzie. Pytania są dopasowane do czterech podstawowych obszarów oceny: strategii, innowacji, kultury organizacyjnej i wyników finansowych. W trakcie warsztatów poprosimy przedstawicieli spółki o przedstawienie: opracowywanej strategii, mocnych stron ich organizacji, osiągnięć rynkowych, a także informacji, w jaki sposób rozwijają zespoły i talenty w ich organizacji oraz jak zarządzają ryzykiem biznesowym. W warsztacie powinni uczestniczyć przedstawiciele zarządu spółki oraz właściciel. Pod koniec tego etapu, uczestnicy będą proszeni o wypełnienie bardziej szczegółowej ankiety, stanowiącej podsumowanie uzyskanej wiedzy z warsztatów. Nawet, jeśli Państwa spółka nie spełni kryteriów i nie znajdzie się w gronie laureatów plebiscytu, to dzięki udziałowi w warsztatach, prowadzonych przez doświadczonych doradców Deloitte, uzyska niezwykle ważne informacje na temat swojej organizacji, a także będzie miała dostęp do szczegółowych analiz.

Etap III

Wyłonienie zwycięzców. Gala. Budowanie sieci kontaktów

Oceny poszczególnych spółek dokona niezależne jury w oparciu o globalne kryteria programu „Best Managed Companies”. Następnie laureaci zostaną poinformowani o wynikach. Wszystkie wyróżnione spółki zostaną zaproszone na Galę „Best Managed Companies”, która odbędzie się w czerwcu 2022 roku, w Warszawie. Po jej zakończeniu zwycięskie przedsiębiorstwa staną się członkami naszej globalnej społeczności, zrzeszającej ponad 1000 podmiotów, uznanych za najlepiej zarządzane firmy na świecie. Ich przedstawiciele są zapraszani do uczestnictwa w spotkaniach krajowych i międzynarodowych, poświęconych różnorodnej tematyce, wspierających budowanie relacji i współpracy na poziomie globalnym.

 

 

Wszystkie przekazywane nam informacje są traktowane, jako poufne, a program prowadzony jest zgodnie z zasadami prywatności i poufności, przyjętymi w Deloitte

Czy ta strona była pomocna?