Dlaczego warto znaleźć się w gronie najlepszych?

Artykuł

Dlaczego warto znaleźć się w gronie najlepszych?

Korzyści z wzięcia udziału w plebiscycie

Zdobycie nagrody daje oczywiste korzyści, ale polska edycja programu „Best Managed Companies” oferuje uczestnikom znacznie więcej.

Udział w plebiscycie Best Managed Companies daje wiele korzyści. Ogromną wartością dla polskich przedsiębiorców jest możliwość skorzystania z warsztatów, przeprowadzonych przez ekspertów Deloitte, zgodnie z metodologią opracowaną przez Deloitte Private w Kanadzie. Podczas szkolenia analizowane będą cztery obszary:

 1. Innowacyjność i rozwój.
 2. Zdolność do realizacji strategii.
 3. Kultura organizacji i kompetencje.
 4. Ład korporacyjny oraz wyniki finansowe.

To pozwoli kandydatom i przyszłym zwycięzcom przyjrzeć się aspektom, determinującym ich dalszy rozwój i umocnić ich pozycję na rynku. Uczestnicy odpowiedzą sobie na wiele pytań, między innymi:

 • Czym jest dla firmy innowacyjność i w jaki sposób ją realizują?
 • Czy kierunek działania firmy jest zgodny z jej misją, wizją i wartościami?
 • Czy kultura korporacyjna pozwala na rozwój zespołów i wykorzystywanie ich potencjału?
 • Czy w firmie istnieją solidne struktury ładu korporacyjnego?

Analiza tych czterech obszarów pomaga także umiejscowić ich biznes i zestawić go z analogicznymi, dojrzałymi, zachodnimi przedsiębiorstwami, osiągającymi sukcesy od dziesięcioleci lub stuleci. Ten aspekt jest szczególnie istotny w naszych warunkach geopolitycznych, ze względu na przemiany ustrojowe i fakt, że większość istniejących obecnie polskich biznesów powstało pod koniec lat 80. i choć ich dynamiczny rozwój i osiągnięcia w ciągu tych 30 lat, budzą podziw, to jednak, jako organizacje nadal dojrzewają, szczególnie w zestawieniu z firmami o wiekowych tradycjach z USA, Kanady czy Wielkiej Brytanii.

Korzyści z bycia laureatem
 • Zewnętrzna ocena zarzadzania spółką - warsztaty prowadzone przez ekspertów Deloitte ze wszystkich dziedzin (doradztwo biznesowe, zarządzanie ryzykiem, strategia, audyt, prawo, podatki) oraz niezależne jury.
 • Analiza porównawcza: pozwala obiektywnie porównać polskie firmy z ich odpowiednikami na świecie, wskazać obszary możliwych usprawnień i przekazać szczegółowe informacje zwrotne.
 • Fundament dla przyszłego sukcesu: szczegółowa analiza prowadzonej działalności, ukierunkowana na kwestie strategiczne i operacyjne.

Korzyści ze zdobycia tytułu Best Managed Company

Oprócz tych wszystkich wyżej wymienionych, płyną także dodatkowe korzyści związane z wyróżnieniem:

 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy - otrzymanie prestiżowego tytułu „Best Managed Company” wpływa korzystnie na wizerunek firmy, nie tylko w oczach klientów i kontrahentów, ale też pracowników, zarówno tych obecnych, jak i nowych. Zwycięzcy plebiscytu mają prawo do używania logo i umieszczania go na stronie internetowej, opakowaniach, wizytówkach, materiałach rekrutacyjnych i reklamowych oraz aktywach spółki (samochody, placówki handlowe itp.).
 • Sieć kontaktów: przynależność do międzynarodowej społeczności, która zrzesza ponad tysiąc najlepiej zarządzanych spółek, dająca możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy.
 • Uczestnictwo w wydarzeniach: zaproszenie do udziału w elitarnych wydarzeniach, w tym w prestiżowej Gali „Best Managed Companies”, stanowiącej zwieńczenie całego procesu oraz wyraz uznania dla ciężkiej pracy i zaangażowania polskich firm prywatnych.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Czy ta strona była pomocna?