Globalne perspektywy firm prywatnych

Artykuł

Globalne perspektywy firm prywatnych

Ankieta Deloitte dla szefów prywatnych firm za rok 2019

Sierpień 2019 r.

Zmieniająca się rzeczywistość rynkowa, kształtowana przez cyberataki, niepewność geopolityczna i napięte stosunki handlowe, wymagają od szefów prywatnych firm ostrożności, przemyślanych decyzji i długoterminowego myślenia. Z raportu „Globalne perspektywy firm prywatnych” wynika, że mimo tych trudności, liderzy są pewni swojej pozycji na rynku, a 50 proc. z nich przewiduje nawet, że w ciągu najbliższego roku przychody ich organizacji zwiększą się o jedną czwartą. Choć respondenci są świadomi potencjalnych zagrożeń, nie tracą pewności siebie. W kontekście zmian rynkowych słowo, które najlepiej opisuje prywatne firmy to „elastyczność”.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym globalnym raportem Deloitte w obszarze sytuacji ekonomicznej firmy prywatnych i rodzinnych. Tym razem skupiamy się na umiejętności adaptacji firm prywatnych do zmienności rynkowej. Raport jest wynikiem analizy ankiety Deloitte, która była prowadzona od 8 stycznia do 7 lutego 2019 i objęła 2550 szefów firm średniej wielkości z całego świata. Zadaliśmy im szereg pytań w zakresie oczekiwań, doświadczeń i planów związanych z podnoszeniem konkurencyjności w obecnych warunkach gospodarczych.

Jak się okazuje, to właśnie teraz firmy prywatne przeżywają swoje eldorado, idą z postępem technologicznym, działają na arenie międzynarodowej i zatrudniają nową generację talentów, tym samym zbliżając swoich klientów i wyrównując szanse wobec konkurencji, ale przede wszystkim nadal czerpią korzyści z elastyczności i zdolności szybkiego reagowania na liczne zmiany rynkowe.

Pierwsze oznaki spowolnienia gospodarczego na świecie, cyberataki, napięcia w stosunkach handlowych czy niepewność geopolityczna oznaczają istotne zagrożenia dla wzrostu gospodarczego i konieczność podejmowania ostrożnych działań. Wyzwania te zmuszają szefów prywatnych firm do umiejętnego stosowania metodologii krótko i długoterminowej.

Jak w tej sytuacji radzą sobie firmy prywatne i ich kierownictwo?

  • ok. 75% badanych ma pewność, że ich firmy odniosą sukces w ciągu najbliższych dwóch lat,
  • większość oczekuje wzrostu przychodów, zysków, wydajności i inwestycji w nadchodzącym roku,
  • 49%, czyli nieco więcej niż w roku 2017, prze­widuje wzrost liczby pracowników, zatrudnionych na pełen etat.

Wyniki badania dowodzą, że szefowie firm prywat­nych są pewni swoich możliwości funkcjonowania w warunkach zmieniających się układów na rynku, zachowując nadal tradycje poszanowania własnych wartości i obowiązującej w przedsiębiorstwie kultury korporacyjnej.

Raport: Globalne perspektywy firm prywatnych

Zarejestruj się, aby pobrać raport

Globalne perspektywy firm prywatnych

Czy ta strona była pomocna?