firmy rodzinne

Nowości

Edukacja ekonomiczna dla najmłodszych

Rozbudzamy ciekawość, inspirujemy nauką

Współpraca z Fundacją Uniwersytet Dzieci w celu promocji książki „Świat Pieniądza”

Wspólnie z Grupą Nowy Styl oraz firmą ABC Czepczyński a także kilkunastoma polskimi firmami rodzinnymi jesteśmy patronem książki „Świat Pieniądza”, autorstwa Patrycji Krzanowskiej (wraz z zespołem) promującej przedsiębiorczość wśród najmłodszych.

 

List od Jerzego Krzanowskiego, Wiceprezesa i współwłaściciela Grupy Nowy Styl

„Szanowni Państwo,

Kiedy moja córka, Patrycja, napisała książkę o przedsiębiorczości dla najmłodszych, poczułem się tak, jak bym miał przed sobą nową misję. Zbudowałem wspólnie z bratem Adamem dużą firmę, rozpoznawalną już także poza granicami Polski. Teraz przyszedł czas, abym zaangażował się w budowanie tak zwanego dobra wspólnego. Myślę, że nasze dzieci są najwspanialszym kapitałem, jaki mamy i nie wolno nam tego kapitału zmarnować. Myślę też, że ta książka jest mądrym i ciekawym pomysłem na przekazanie naszej wiedzy o przedsiębiorczości naszym dzieciom.

Podczas cyklu spotkań „Wyzwania dla firm rodzinnych” chciałbym namawiać Państwa, abyście w swoich lokalnych społecznościach zaangażowali się w promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży. O tym, jak to robić, będziemy opowiadali w trakcie spotkań z Państwem. Będziemy również mieli dla Państwa bezpłatne egzemplarze książki „Świat pieniądza” a także przykładowe scenariusze lekcji.

Serdecznie zapraszam do udziału.
Jerzy Krzanowski,
Wiceprezes i współwłaściciel Grupy Nowy Styl”

„Świat Pieniądza” na Uniwersytecie Dzieci

Kolejnym naszym krokiem w celu edukowania najmłodszych jest współpraca z Fundacją Uniwersytet Dzieci upowszechniającą nowoczesne metody nauczania, w szczególności metodę badawczą zwaną Metodą Pytań i Doświadczeń. Współpracuje ściśle ze środowiskiem akademickim i edukacyjnym, m.in.: Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Warszawską, Akademią Pedagogiki Specjalnej, Wyższą Szkołą Europejską, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Ponadto Fundacja jest członkiem międzynarodowej sieci uniwersytetów dziecięcych EUCU.NET oraz Porozumienia SPiN Społeczeństwo i Nauka.

Celem wspólnego projektu jest przeprowadzenie lekcji pokazowych dla nauczycieli i rodziców na podstawie dedykowanych scenariuszy lekcyjnych powstałych na bazie książki Patrycji Krzanowskiej „Świat Pieniądza”, aby zachęcić ich do przeprowadzania w swoich szkołach podstawowych lekcji realizujących ideę edukacji ekonomicznej dzieci.

Jest to pierwszy element planowanego na okres 2-letni projektu promocji książki „Świat Pieniądza” wśród 1000 nauczycieli w szkołach podstawowych i 1000 rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego (okres: I-VI.2017 w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Olsztynie), a docelowo przeprowadzenie warsztatów z ekonomii / przedsiębiorczości wśród 2.500 dzieci w wieku szkolnym (4 ww. lokalizacje, okres: X.2017-VI.2018).

O jakość dydaktyczną scenariuszy lekcji oraz organizację zajęć zadba Fundacja Uniwersytet Dzieci. Wykładowców oraz wsparcie finansowe (druk 4.500 książek) zapewnią Partnerzy: Grupa Nowy Styl, ABC Czepczyński oraz Deloitte).

Na jesieni 2017 roku Deloitte wsparł edukację ekonomiczną najmłodszych. Dowiedz się więcej o naszej akcji. 

Czy ta strona była pomocna?