Raport: Millenialsi 2020

Artykuł

RAPORT: Milenialsi 2020

Pokoleniom Y i Z nie wystarcza już tylko nadzieja, że świat po ustaniu pandemii będzie lepszy – chcą być motorem przemian.

Sierpień 2020

Z badania przeprowadzonego przez Deloitte wyłania się obraz „odpornych pokoleń” Y i Z. Stojąc w obliczu bezprecedensowych, gwałtownych zmian, dotyczących zarówno sytuacji zdrowotnej jak i ekonomicznej na świecie, jakie wywołała pandemia COVID-19, milenialsi wykazują szczególną determinację i kreślą własną wizję budowania lepszej przyszłości.

Podsumowanie Raportu

Pod koniec 2019 roku, w ramach dziewiątego już dorocznego badania Deloitte Global Millennial Survey 2020 firma Deloitte przeprowadziła sondaż wśród 18,4 tys. przedstawicieli pokolenia Y i Z z 43 różnych krajów, w tym 300 osób z Polski, aby poznać ich poglądy na wiele różnych spraw – począwszy od działań, jakie podejmują, aby zmienić świat na lepsze, poprzez ich oczekiwania względem kariery zawodowej i pracodawców, roli biznesu w społeczeństwie, aż po kwestie związane ze zdrowiem psychicznym i stresem.

Na początku bieżącego roku, już po wybuchu pandemii COVID-19, przeprowadzono dodatkową ankietę, na którą odpowiedziało 9,1 tys. osób z 13 krajów i która uzupełniła wyniki poprzedniego badania o aktualne informacje na temat:

 • sposobu, w jaki przedstawiciele obydwu pokoleń radzą sobie z pandemią,
 • wpływu pandemii na respondentów, ich karierę zawodową/miejsca pracy, a także sposób postrzegania roli biznesu i państwa,
 • potencjalnych skutków pandemii w dłuższej
  perspektywie czasowej.

Wynika z niego, że mimo różnych osobistych obaw i wyzwań, z którymi mierzą się przedstawiciele obu tych pokoleń, w dalszym ciągu ważne są dla nich sprawy społeczne. Wszystko wskazuje na to, że wydarzenia ostatnich miesięcy zwiększyły dodatkowo ich gotowość do działania na rzecz pozytywnych zmian w lokalnych społecznościach i na całym świecie. Dążą jednocześnie do tego, aby przedsiębiorstwa i władze państwowe realizowały podobne obietnice wobec społeczeństwa, stawiając ludzi ponad zyskami i traktując ochronę środowiska naturalnego jako jeden ze swoich podstawowych priorytetów.
Świat, w którym przyjdzie nam żyć po pandemii, będzie z pewnością inny i w większym stopniu odzwierciedlający ideały wyznawane przez młodych, wyrażone zarówno w ostatniej, jak i wcześniejszych edycjach badania Deloitte. Przedstawiciele tych dwóch pokoleń zobaczyli na własne oczy, jak szybko nasza planeta może się zregenerować, firmy dostosować do nowej rzeczywistości, a także jak zaradni i skłonni do współpracy mogą być ludzie. Oni nie tylko wiedzą, że po ustaniu pandemii jako społeczeństwo możemy zmienić się na lepsze, ale są wystarczająco zdeterminowani, aby wprowadzić tę zmianę w życie.
 

Pokolenia Y i Z

Przedstawiciele pokolenia Y, którzy wzięli udział w badaniu, to osoby urodzone pomiędzy styczniem 1983 a grudniem 1994 roku. Respondenci z pokolenia Z urodzili się pomiędzy styczniem 1995 a grudniem 2002 roku. Wielkość całej próby – łącznie: z badania głównego przeprowadzonego pod koniec 2019 roku oraz dodatkowego przeprowadzonego w związku z pandemią COVID-19 – w sumie wyniosła 27 500. Jest to zatem największy sondaż przeprowadzony przez Deloitte wśród przedstawicieli tych dwóch pokoleń w całej, dziewięcioletniej już historii raportu.


Najważniejsze wnioski

Obraz, jaki wyłania się z tegorocznego raportu, jest dość skomplikowany, ale napawa optymizmem:

 • Niemal połowa (48 proc.) przedstawicieli pokolenia Z i 44 proc. milenialsów uczestniczących w badaniu głównym przyznaje, że odczuwa stres stale lub przez większość czasu. Badanie dodatkowe pokazuje jednak, że poziom niepokoju zmniejszył się o 8 punktów procentowych w przypadku obu pokoleń, co może świadczyć o tym, że obserwowane w ostatnim czasie zawirowania mogą mieć też swoją pozytywną stronę.
 • Przed wybuchem pandemii połowa ankietowanych wyrażała przekonanie, że na naprawę szkód spowodowanych zmianami klimatu jest już zbyt późno. W badaniu dodatkowym odsetek ten nie jest już tak wysoki, co sugeruje, że dzięki ograniczonej na skutek pandemii działalności gospodarczej, która przełożyła się na mniejsze zużycie energii, a co za tym idzie, niższy poziom zanieczyszczeń, młodzi wciąż mają nadzieję, że na podjęcie działań zmierzających do ochrony naszej planety nie jest za późno.
 • Pandemia zwiększyła dodatkowo poczucie odpowiedzialności osobistej respondentów. Prawie trzy czwarte ankietowanych twierdzi, że sytuacja, z którą mamy obecnie do czynienia, zwiększyła ich wrażliwość na potrzeby innych, oraz deklaruje gotowość do działania na rzecz swoich lokalnych społeczności.
 • Po ustaniu pandemii przedstawiciele obydwu pokoleń zamierzają w większym stopniu wspierać firmy, w szczególności mniejszych, lokalnych sprzedawców, korzystając z ich produktów i usług. Bez wahania zbojkotują jednak te przedsiębiorstwa, których wartości i praktyki są sprzeczne z ich własnymi ideałami.
 • Większość respondentów wysoko ocenia działania podejmowane przez przedsiębiorstwa i organy władzy państwowej w odpowiedzi na pandemię. Ich reakcja na kryzys nie przełożyła się jednak na poprawę ogólnej opinii na temat biznesu.
 • Wielu uczestników badania to osoby, których podejście do finansów jest świadome i ostrożne. I chociaż ich osobista sytuacja finansowa w dłuższej perspektywie czasowej jest dla nich głównym źródłem stresu, ponad połowa milenialsów i niemal 50 proc. przedstawicieli pokolenia Z przyznaje, że oszczędza i że byłaby w stanie poradzić sobie z nieoczekiwanym dużym wydatkiem.
 • Lojalność wobec pracodawców rośnie, ponieważ są oni bardziej otwarci na potrzeby swoich pracowników, od wspierania różnorodności i budowania kultury włączającej, aż po zrównoważony rozwój i inwestowanie w zupełnie nowe kompetencje talentów. W badaniu głównym liczba milenialsów deklarujących chęć kontynuowania zatrudnienia u swojego dotychczasowego pracodawcy przez co najmniej pięć lat była większa niż tych, którzy woleliby zmienić pracę w ciągu najbliższych dwudziestu czterech miesięcy. Jest to bezprecedensowy wynik od 2016 roku, kiedy pytanie to pojawiło się w ankiecie Deloitte po raz pierwszy. Wpływ redukcji zatrudnienia w wyniku pandemii na lojalność poznamy dopiero w przyszłości.

Świat zdefiniowany na nowo: Deloitte Global Millennial Survey 2020

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Czy ta strona była pomocna?