Usługi

Aktuariat i systemy motywacyjne

Organizacje stawiają czoła nowym rodzajom ryzyka. Poszukują możliwości rentownego rozwoju i maksymalizacji zwrotu z kapitału, analizując możliwości jego inwestowania z uwzględnieniem ryzyka.

Nasi specjaliści świadczący usługi aktuarialne, motywacyjne i analityczne pomagają liderom biznesowym podjąć trafne decyzje wpływające na wzrost przychodów, zarządzanie ryzykiem i kapitałem, redukcję kosztów operacyjnych, a także opracowanie systemu wynagradzania i motywacji, który adresuje największe wyzwania biznesowe, finansowe i ubezpieczeniowe. Współpracujemy z wiodącymi firmami świadczącymi usługi w zakresie ubezpieczeń życiowych, ubezpieczeń majątkowych, osobowych i NW oraz ubezpieczeń zdrowotnych. Wspieramy również firmy oferujące usługi doradcze w zakresie zarządzania systemami motywacji i ryzykiem.

Nasze usługi obejmują:

 • Pomoc w uzyskiwaniu licencji ubezpieczeniowych
 • Doradztwo w zakresie ubezpieczeń na życie
 • Doradztwo w zakresie ubezpieczeń majątkowych
 • Doradztwo w zakresie zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych i ubezpieczeń społecznych

Pomoc w uzyskiwaniu licencji ubezpieczeniowych

Pomagamy firmom w uruchamianiu działalności w Polsce. W szczególności, oferujemy:

 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych z firmami polskimi,
  tworzenie i wycenę produktów,
 • analizę sprzedaży, kanałów dystrybucji i administracji,
 • pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń i opracowywaniu biznes planów,
 • opracowanie symulacji, biznes planu oraz założeń aktuarialnych wymaganych do ubiegania się o licencję na prowadzenie działalności w dziale ubezpieczeń na życie.

Doradztwo w zakresie ubezpieczeń na życie

 • analiza sieci sprzedaży i dystrybucji,
 • testowanie nowych produktów, analiza wymagań rynkowych oraz związane z tym projekcje finansowe,
 • analiza taryf, składek, rezerw, wartości wykupu polisy oraz prowizji,
 • testowanie zyskowności dla produktów oraz analiza kosztów w ubezpieczeniach indywidualnych i grupowych,
 • pomoc w tworzeniu baz danych dla programów ubezpieczeń grupowych i indywidualnych,
  pomoc w kontaktach z urzędem nadzoru ubezpieczeń,
 • doradztwo w zakresie reasekuracji,
 • tworzenie strategii inwestycyjnych,
 • wyceny wartości zakładu ubezpieczeń dla celów transakcji i publikacji (w tym obliczanie embedded and appraisal value).

Doradztwo w zakresie ubezpieczeń majątkowych

 • analiza istniejących taryf i ich optymalizacja,
 • analiza szkodowości,
 • weryfikacja metodologii tworzenia rezerw - w szczególności rezerw IBNR,
 • pomoc w tworzeniu baz danych i systemów informatycznych,
 • tworzenie strategii inwestycyjnych,
 • wyceny wartości zakładu ubezpieczeń dla celów transakcji i publikacji.

Doradztwo w zakresie zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych i ubezpieczeń społecznych

 • obliczanie zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych takich jak nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe zgodnie z MSR 19 i US GAAP,
 • analiza i prognozowanie systemu ubezpieczeń społecznych,
 • doradztwo w zakresie planów emerytalnych.

Kontakt

Marcin Piskorski

Marcin Piskorski

FSI Insurance Leader

Marcin specjalizuje się w ubezpieczeniach na życie oraz produktach emerytalnych. Jest ekspertem w modelowaniu w systemie aktuarialnym Prophet m.in. dla celów generowania projekcji finansowych, oblicze... Więcej