Zrównoważone modele biznesowe w praktyce

Artykuł

Zrównoważone modele biznesowe w praktyce

Spotkania cyrkularne Klubu SheXO

Katowice, 11 października 2023 r. oraz Wrocław, 17 października 2023 r.

Firmy w każdym sektorze coraz częściej podejmują działania zmniejszające ich wpływ na środowisko, opracowują strategie ESG, Polityki cyrkularności czy Strategie dekarbonizacji i szeroko to komunikują różnym grupom interesariuszy.

Przedsiębiorstwa inwestują w zrównoważony rozwój, w tym w cyrkularne modele biznesowe, oszczędzając przy tym zasoby oraz minimalizując koszty. Rozbudowują swoje kompetencje w zakresie ESG, aby mieć odpowiednie umiejętności, kapitał ludzki i zapewnienie zgodności z regulacjami w organizacji. Konieczne zatem staje się określenie nowych ról i obowiązków, aby wysiłek związany z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom zachodzących zmian klimatycznych, został rozłożony pomiędzy wszystkich aktorów łańcuchów dostaw i wartości, adekwatnie do powodowanych przez nich wpływów środowiskowych.

W trakcie wydarzenia dr Marta Karwacka z Zespołu Zrównoważonego Rozwoju Deloitte Central Europe podzieli się wiedzą w zakresie przyszłych wyzwań społecznych i środowiskowych, w tym związanych z ograniczonym dostępem do surowców oraz przedstawi przykłady cyrkularnych modeli biznesowych mających wpływ zarówno na klimat, jaki na całą organizację oraz partnerów biznesowych. Dowiemy się na ile rynek jest dojrzały w transformacji do odpowiedzialnego biznesu oraz jaki wpływ mają wymagania stawiane przez Komisję Europejską, banki, kontrahentów i konsumentów. Dzięki współpracy ekspertki z różnymi branżami, podczas spotkania możliwe będzie chłodne spojrzenie na swój biznes w kontekście gotowości do wejścia na ścieżkę zrównoważonego rozwoju i w gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz zastanowienie się nad:

  • diagnozą organizacji w odniesieniu do nowych standardów raportowania niefinansowego (ESRS);
  • działaniami, które już są prowadzone i które mają potencjał na przyszłość;
  • oczekiwaniami interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych;
  • obowiązującymi trendami, działaniami prowadzonymi przez konkurencję oraz wymogami regulacyjnymi;
  • przygotowaniem firmy do opracowania kompletnej strategii biznesowej.”

Spotkanie odbywa się w ramach cyklu wydarzeń Klubu SheXO Deloitte, który powstał w 2011 roku i jest skierowany do kobiet zajmujących stanowiska zarządcze i kierownicze w m.in. dużych firmach, korporacjach czy spółkach giełdowych. Stworzyliśmy go z myślą o kobietach biznesu i ich rozwoju osobistym oraz zawodowym. Klub tworzy przestrzeń dla regularnej wymiany myśli, rozwijania cech przywódczych oraz networkingu.

Osoby, które nie są zapisane do Klubu SheXO prosimy o zaaplikowanie do niego, przed rejestracją na wydarzenie.

Katowice:
11 października 2023 r., 13:00 - 16:00

>> Zapisz się na wydarzenie w Katowicach

Rejestracja trwa do 8 października 2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona.

Wrocław:
17 października 2023 r., 15:00 - 18:00

>> Zapisz się na wydarzenie we Wrocławiu

Rejestracja trwa do 15 października 2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona.

Kontakt:
ceplshexo@deloittece.comAgenda:

Katowice:
13:00 Powitalna kawa
13:15 Zrównoważone modele biznesowe w praktyce
15:15 Networking
16:00 Zakończenie spotkania

Wrocław:
15:00 Powitalna kawa
15:15 Zrównoważone modele biznesowe w praktyce
17:15 Networking
18:00 Zakończenie spotkania

Czy ta strona była pomocna?