Artykuł

Klub SheXO Deloitte

Rozwój. Przywództwo. Networking.

Klub SheXO powstał w 2011 roku i jest skierowany do kobiet zajmujących stanowiska zarządcze w m.in. dużych firmach, korporacjach czy spółkach giełdowych. Stworzyliśmy go z myślą o kobietach biznesu i ich rozwoju osobistym oraz zawodowym. Klub tworzy przestrzeń dla regularnej wymiany myśli, rozwijania cech przywódczych oraz networkingu.

Dołącz do Klubu SheXO

Podczas regularnych spotkań Klubu wymieniamy się wiedzą, spotykamy z wybitnymi ekspertami z wielu dziedzin z Polski i ze świata, a także z autorami interesujących i inspirujących publikacji. Organizujemy spotkania biznesowe, poprzez które staramy się poszerzać wiedzę nie tylko z obszaru przywództwa, ale również z zakresu ekonomii, światowych trendów, zmian technologicznych i ich wpływu na nasze życie, czy organizacji i modeli biznesowych. Szkolimy, tworzymy, analizujemy badania i trendy rynkowe, wydajemy publikacje, które pogłębiają wiedzę z zakresu rozwoju zawodowego kobiet, dzieląc się z rynkiem dobrymi praktykami z zakresu Diversity & Inclusion. Organizujemy konferencje i zabieramy głos w dyskusji publicznej na ważne tematy. Klub działa obecnie w kilku krajach w Europie i na świecie.

Poprzez nasze działania wzmacniamy kobiety, a także łączymy organizacje i uczestniczki świata biznesu, nauki, polityki, mediów i NGOs. Ważnym wyróżnieniem dla Klubu było Partnerstwo przy Światowym Szczycie Kobiet, zorganizowanym w Warszawie w 2016 roku. Klub SheXO działa w kilku największych miastach w Polsce, m.in. Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Trójmieście, Łodzi i Wrocławiu.

Małgorzata Reif

Kontakt

Iva Georgijew

Iva kieruje Zespołem Cen Transferowych w Polsce oraz odpowiada za regionalny Zespół Cen Transferowych w Europie Środkowowschodniej. Jest członkiem Międzynarodowej Rady ds. Kontrowersji Dotyczących Cen Transferowych. Iwona posiada doświadczenie m.in. w branży dóbr konsumpcyjnych, sektorze zaawansowanych technologii, mediach i branży energetycznej. Jest Liderką Klubu SheXO oraz Programu Różnorodności w Deloitte w Polsce oraz Europie Środkowej.

Krzysztof Janiak

Koordynuje prace Klubu SheXO w całej Polsce, który skierowany jest do kobiet zajmujących stanowiska zarządcze w m.in. dużych firmach, korporacjach czy spółkach giełdowych. Jego celem jest tworzenie przestrzeni dla regularnej wymiany myśli, rozwijania cech przywódczych oraz networkingu.