Nasi ludzie

Krzysztof Janiak

Starszy Koordynator

Krzysztof Janiak

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Koordynuje prace Klubu SheXO w całej Polsce, który skierowany jest do kobiet zajmujących stanowiska zarządcze w m.in. dużych firmach, korporacjach czy spółkach giełdowych. Jego celem jest tworzenie przestrzeni dla regularnej wymiany myśli, rozwijania cech przywódczych oraz networkingu.

Krzysztof Janiak ma wieloletnie doświadczenie w budowaniu wizerunku i relacji dla międzynarodowych oraz lokalnych marek, jak również prowadzeniu rozbudowanych projektów krótko- i długoterminowych. W ramach prowadzonych działań wspierał obszary odpowiedzialne za: zwiększanie równości, różnorodności i włączania; budowanie włączającej kultury pracy; a także za społeczną odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój.

Dowiedz się więcej o Klubie SheXO

Zobacz także: Kobiety w biznesie

Krzysztof Janiak