Analizy

Simplified APA procedure

 

Transfer Pricing

W czwartek 12 kwietnia br., w trakcie pierwszego posiedzenia Forum Cen Transferowych, Ministerstwo Finansów poinformowało, że projekt zmiany przepisów ordynacji podatkowej, wprowadzający uproszczoną procedurę APA, skierowany został do konsultacji międzyresortowych.