Analizy

Uproszczona procedura APA

Ceny transferowe

Alert Podatkowy 4/2018 | 13 kwietnia 2018 r.

W czwartek 12 kwietnia br., w trakcie pierwszego posiedzenia Forum Cen Transferowych, Ministerstwo Finansów poinformowało, że projekt zmiany przepisów ordynacji podatkowej, wprowadzający uproszczoną procedurę APA, skierowany został do konsultacji międzyresortowych.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Ministerstwo, celem Uproszczonej APA (uAPA) będzie potwierdzenie metodologii i narzutu w rozliczeniach wewnątrzgrupowych dotyczących wybranych typów transakcji wskazanych w art. 15e ustawy CIT. Niniejszy artykuł wprowadził ograniczenie odliczalności kosztów świadczeń niematerialnych (np. usług wsparcia) i WNiP (np. licencji na znak towarowy) nabywanych od podmiotów powiązanych. Ograniczenie odliczalności kosztów nie będzie miało zastosowania do ww. kosztów świadczeń niematerialnych objętych uAPA.

W szczególności, w ramach procedury uAPA, podatnik będzie składał wystandaryzowany wniosek obejmujący część opisową oraz informacje na temat wybranych danych finansowych oraz wybranych wskaźników. Wskazać należy, że wniosek nie będzie zawierał danych w zakresie prognoz finansowych.

Decyzja w zakresie uAPA wydawana będzie na okres 3 lat (z możliwością przedłużenia), w przeciwieństwie do decyzji wydawanej w ramach standardowej APA wydawanej na okres 5 lat.

Planowane jest, że opłata z tytułu uAPA będzie znacząco niższa niż w przypadku standardowej APA i nie będzie uzależniona od wartości transakcji objętej wnioskiem.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów poinformowało, że zmienione zostaną przepisy w zakresie objęcia procedurą APA transakcji, które są przedmiotem kontroli podatkowej lub postępowań przed sądami administracyjnymi na moment złożenia wniosku. Obecne przepisy całkowicie uniemożliwiają złożenie wniosku o APA w takich przypadkach.

Publikacja przepisów, wprowadzających do ordynacji podatkowej uproszczoną procedurę APA, planowana jest na koniec kwietnia / początek maja. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Cykl śniadań podatkowych

Ceny transferowe to nie tylko dokumentacja podatkowa. Omawiamy pozostałe niezbędne elementy, o których nie mogą zapomnieć zarządy i działy finansowe

Zapisz się

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?