Analizy

Nowelizacja ustawy o CIT – najważniejsze zmiany dla podmiotów działających w grupach kapitałowych

Ustawa podpisana przez Prezydenta

Przyjęta ustawa stanowi implementację (częściową) dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania.