Analizy

Uproszczona procedura APA

Ceny transferowe

W czwartek 12 kwietnia br., w trakcie pierwszego posiedzenia Forum Cen Transferowych, Ministerstwo Finansów poinformowało, że projekt zmiany przepisów ordynacji podatkowej, wprowadzający uproszczoną procedurę APA, skierowany został do konsultacji międzyresortowych.