Raport: Global life sciences outlook 2020

Artykuł

Globalne trendy na rynku farmaceutycznym i biotechnologicznym

Raport: Global life sciences outlook 2020

Marzec 2020 r.

Terapie genowe, identyfikacja i opracowywanie nowych leków, urządzenia ubieralne, telemedycyna – to tylko niektóre z trendów, jakie będą rządziły rynkiem farmaceutycznym w najbliższych latach. Sektor farmaceutyczny i biotechnologiczny znajduje się w kluczowym punkcie. Aby przygotować się na przyszłość i pozostać istotnym w stale rozwijającym się otoczeniu biznesowym, organizacje biofarmaceutyczne i medtech będą szukać nowych sposobów tworzenia wartości.

Globalne przychody leków na receptę powinny rosnąć dynamicznie, średnio o 6,9 proc. rocznie. W tym czasie osiągną one wartość do 1,18 bln dolarów. Wzrost będzie możliwy dzięki takim czynnikom, jak przyspieszenie procesu zatwierdzania leków, zwiększenie sprzedaży w ramach terapii onkologicznych czy większe możliwości uzyskania dodatkowych 109 mld dolarów ze sprzedaży leków sierocych, czyli stosowanych w kuracji chorób rzadko występujących.

Nie bez wpływu na rozwój branży pozostaje również kwestia znalezienia leków na chorobę Covid-19, wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2. Rosnąć będzie także rola organizacji działających w obszarze technologii medycznych.

Oczekuje się również, że do 2022 roku rynek aplikacji biotechnologicznych osiągnie wartość 8,9 mld dolarów w porównaniu z 7,7 mld dolarów w 2017 r., przy średnim rocznym wzroście na poziomie 2,9 proc. Przyjęcie zaawansowanych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI) czy uczenie maszynowe pozwoli na całościowe, wszechstronne zbieranie informacji o pacjencie począwszy od diagnozy, poprzez proces leczenia, aż po utrzymanie zdrowia i profilaktykę.

Raport: Global life sciences outlook 2020

Kluczowe trendy

- W przyszłości z danych zbieranych w czasie rzeczywistym największe zyski prawdopodobnie uzyskają organizacje, które z powodzeniem przetwarzają dane w celu dostarczania spersonalizowanych rozwiązań i zaspokajania potrzeb konsumentów.

- Wzrost używania nowych technologii, takich jak telemedycyna i sztuczna inteligencja, może zwiększyć dostęp do badań medycznych.

- Duże firmy farmaceutyczne będą musiały nadal przejmować firmy zajmujące się terapią genową, podczas gdy mniejsze firmy mogą przejmować coraz większy udział w rynku od dużych firm farmaceutycznych poprzez niezależne opracowywanie i komercjalizację produktów.

- Duże firmy technologiczne są nowymi graczami na rynku Life Sciences, oferując moc obliczeniową, analizy produkcji i zaawansowane kontrole łańcucha dostaw, aby zapewnić sprawność działania i lepsze podejmowanie decyzji.

- Przetwarzanie w chmurze mogłoby pomóc liderom we współpracy z innymi firmami biotechnologicznymi oraz laboratoriami badawczymi i instytucjami akademickimi na całym świecie.

- Bardziej ukierunkowane zaangażowanie pacjentów i wykorzystanie nauk behawioralnych może prowadzić do lepszych wyników pacjentów.

- Zarówno firmy farmaceutyczne, biotechnologiczne jak i medtech mogłyby skorzystać z cyfrowych sieci dostaw (DSN), które zapewniają lepszą widoczność produktu, identyfikowalność i kontrolę zapasów w łańcuchu dostaw.

- Dzięki odpowiednim zabezpieczeniom własności intelektualnej (IP) firmy medtech powinny być otwarte możliwość współpracy z firmami technologicznymi, a tym samym opracowywanie urządzeń bardziej przyjaznych konsumentom.

- Firmy medtech z krajów rozwijających się w coraz większym stopniu zdobywają część rynków zagranicznych, umacniając również swoją obecność na rynku krajowym.

- Pomimo wyzwań oczekuje się, że przemysł Life Sciences będzie kontynuował inwestycje w badania i rozwój, aby zwiększyć generowanie przychodów z sektora biotechnologicznego.

- Firmy medtech nie mogą już polegać na poprzednich modelach biznesowych aby stymulować wzrost i powinny dostosować się oraz zweryfikować swoje strategie.

Czy ta strona była pomocna?