Ochrona Zdrowia w Pigułce: Pacjent XXI wieku – szanse, wyzwania, możliwości

Artykuł

Newsletter Ochrona Zdrowia w Pigułce  

Ochrona Zdrowia w Pigułce: Przełomowe interpretacje podatkowe  

Ochrona Zdrowia w Pigułce 07/2023

W najnowszym wydaniu naszego newslettera przeczytasz o przełomowych interpretacjach podatkowych dotyczących obniżenia VAT z tytułu wpłat do NFZ. Poznasz wpływ cyfrowych innowacji na branżę Life Sciences & Health Care oraz zgłębisz raport "Trend Radar - Przyszłość Zdrowia".

Zachęcamy do lektury oraz kontaktu z nami!

Krzysztof Wilk
Partner w dziale Doradztwa Podatkowego
Lider praktyki Life Sciences & Health Care Poland

Możliwość obniżenia VAT z tytułu wpłat dokonywanych do NFZ w ramach instrumentów dzielenia ryzyka – przełomowe interpretacje podatkowe:

W lipcu 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał trzy przełomowe interpretacje podatkowe, dotyczące sposobu traktowania dla VAT wpłat do Narodowego Funduszu Zdrowia, dokonywanych w ramach instrumentów dzielenia ryzyka (tzw. IDR/RSI). W interpretacjach Organ jednoznacznie potwierdził, że podatnikowi (dystrybutor/producent produktów leczniczych) przysługuje prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego VAT o kwoty wpłacane do NFZ z tytułu zwrotów refundacji, realizowanych na podstawie instrumentów dzielenia ryzyka.
Interpretacje wydane zostały wskutek wieloletnich sporów z organami podatkowymi, w których Deloitte wspierał jednego z Klientów. Pozytywne rozstrzygnięcia Dyrektora KIS poprzedziły wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, potwierdzające prawo podatnika do obniżenia VAT w związku ze zwrotami refundacji.

Interpretacje będą istotnym argumentem dla podmiotów z branży farmaceutycznej, które rozważają korekty VAT z tytułu wpłat dokonywanych na rzecz NFZ, i tym samym wygenerowanie oszczędności – zarówno w przyszłości, jak i dla przeszłych rozliczeń.

>>Dowiedz się więcej>>

Raport: Trend Radar – Przyszłość Zdrowia

Firmy, które zawsze są świadome istotnych trendów, unikają utraty przewagi konkurencyjnej. Zmniejszają również ryzyko utraty pozycji na rzecz konkurencji. Co ważniejsze, mogą proaktywnie identyfikować możliwości, dostosowywać swoją strategię w razie potrzeby i rozwijać się.

>>Przejdź do raportu>>

Digital Health Leaders – Liderzy branży LSHC w Deloitte

Średnie zapotrzebowanie na digitalowe innowacje wspierające zarówno wellbeing, jak i zdrowie w badanych krajach przekracza 60 proc. ogółu populacji. Cyfrowe innowacje umożliwiające troskę o dobrostan interesują odpowiednio 81 i 79 proc.

>>Przeczytaj artykuł>>

Audycja Wieśka Koteckiego: „Człowiek. Biznes. Technologia z Jakub Chwiećko: „Innowator w ciągu dnia, pediatra po nocach”

Jak personalizacja opieki zdrowotnej, wykorzystująca nowoczesne technologie i analizę danych, pozwala na zapobieganie chorobom, a nie tylko ich leczenie?
W jaki sposób sztuczna inteligencja wspomaga diagnozowanie, monitorowanie pacjentów i podejmowanie decyzji terapeutycznych, przyczyniając się do optymalizacji procesów medycznych?

>>Zobacz nagranie>>

Czy ta strona była pomocna?