Raport: Global Health Care Outlook 2020

Artykuł

Globalne trendy na rynku opieki zdrowotnej w 2020

Raport: Global Health Care Outlook 2020

Marzec 2020 r.

Rosnące koszty opieki zdrowotnej, demografia pacjentów, zmieniające się oczekiwania konsumentów, nowi uczestnicy rynku oraz złożone ekosystemy zastosowania technologii w procesach leczenia będą najważniejszymi trendami oddziałującymi na rynek opieki zdrowotnej w 2020 roku.

Biorąc pod uwagę, że globalne wydatki na opiekę zdrowotną mają wzrastać corocznie o 5 procent (CAGR) w latach 2019-23, stworzy to wiele możliwości dla tego sektora. Interesariusze analizując historyczne i obecne czynniki napędzające zmiany będą uwzględniać je w swoich strategiach na nadchodzące lata. Wśród tych czynników jest m.in. rosnąca i starzejąca się populacja, rozpowszechnianie się chorób przewlekłych, inwestycje infrastrukturalne, postęp technologiczny, ewoluujące modele opieki zdrowotnej, wyższe koszty pracy w związku z niedoborem siły roboczej oraz ekspansja systemów opieki zdrowotnej na rozwijających się rynkach. Systemy te muszą działać z myślą o przyszłości, w której ważnym punktem będzie skupianie się na wczesnym wykrywaniu i zapobieganiu chorobom.

Raport: Global Health Care Outlook 2020

Pobierz PDF

Kluczowe kwestie

Operacje finansowe i poprawa wydajności
Od lat obszar finansów w różnym stopniu stawia wyzwania przed publicznymi i prywatnymi systemami opieki zdrowotnej na świecie. Będzie to również jeden z głównych problemów w 2020 roku. Reformom finansowania służby zdrowia powinna przyświecać przede wszystkim jakość i wartość, a nie ilość. Coraz więcej krajów decyduje się na model refundacji opartej na wynikach. Ubezpieczyciele państwowi i komercyjni coraz częściej wymagają dowodów efektywności leczenia dostarczonych przed zwrotem jego kosztów.


Innowacyjny model opieki
Pacjenci nie są już biernymi uczestnikami opieki zdrowotnej, żądają przejrzystości, wygody, łatwego dostępu do leczenia oraz spersonalizowanych produktów i usług. Poprawa zdrowia populacji wymaga nowych modeli opieki i technologii, które umożliwią wczesną diagnozę i stałe monitorowanie reakcji pacjentów na leczenie.


Cyfrowa transformacja i interoperacyjność
Pomimo licznych wyzwań nastąpił znaczny postęp w cyfrowej transformacji opieki zdrowotnej, która według autorów raportu, będzie kontynuowana w 2020 r. oraz w kolejnych latach. Spodziewana jest zmiana w zarządzaniu danymi, polegająca na przejściu z ich przechowywania do analizy i wyciągania wniosków, które pomogą w zarządzaniu zdrowiem populacji i opieki opartej na wartościach.


Przyszłość pracy
Rosnąca luka popytu i podaży wykwalifikowanych specjalistów stwarza bezpośrednie wyzwania dla publicznych i prywatnych systemów opieki zdrowotnej, które mogą mieć również długoterminowe konsekwencje w 2020 r. oraz w nadchodzących latach. Sytuacja wydaje się szczególnie istotna w przypadku dwóch kluczowych zawodów medycznych - lekarzy i pielęgniarek. Wiele krajów próbuje zrekompensować niedobory siły roboczej, oferując zachęty do przyciągania zagranicznych pracowników.

Czy ta strona była pomocna?