Recepta w genach: Przesiewowe badanie genetyczne jako element profilaktyki nowotworowej przynoszący korzyści gospodarcze

Artykuł

Recepta w genach

Przesiewowe badanie genetyczne jako element profilaktyki nowotworowej przynoszący korzyści gospodarcze

Marzec 2019

BadamyGeny.pl to nowatorski program, który został opracowany przez zespół Warsaw Genomics działający przy Uniwersytecie Warszawskim. Zespół kierowany jest przez prof. Krystiana Jażdżewskiego, Laureata nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta, oraz dr hab. med. Annę Wójcicką, prezes Warsaw Genomics. Program "BadamyGeny.pl" jako pierwszy na świecie opracował metodę tanich testów genetycznych opartych na sekwencjonowaniu genomowym i pozwala szybko i wiarygodnie ocenić ryzyko zachorowania m.in. na raka piersi, prostaty i wielu innych nowotworów dziedzicznych.

Badanie obejmuje 14 genów, które odpowiadają za powstawanie raka piersi i prostaty, oraz 56 genów, odpowiedzialnych za pozostałe nowotwory dziedziczne. Każdy z badanych genów może być uszkodzony w kilku tysiącach miejsc. Dzięki metodzie opracowanej przez zespół Warsaw Genomics, można ocenić, czy w którymkolwiek z nich istnieje wada, która zwiększa ryzyko zachorowania na raka. W sumie badanych jest ponad 100 tys. potencjalnych uszkodzeń. Dodatkowo, każda wykryta zmiana chorobotwórcza jest potwierdzana inną metodą badania. Daje to niemal całkowitą pewność, że znaleziony u pacjenta wariant genetyczny jest prawdziwy. Koszt badania jest 20-krotnie niższy niż analogicznych badań przeprowadzanych za granicą.

Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów co trzeci Polak zachoruje na raka. Zapadalność na nowotwory rośnie na całym świecie. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia, liczba nowych zachorowań w ciągu najbliższych dwóch dekad wzrośnie o około 70 proc. Najnowsze dane wskazują, że rak jest jedną z dwóch głównych – obok chorób układu krążenia –  przyczyn śmierci w naszym kraju. Umiera na niego już co czwarty Polak. Lekarze są zgodni – nowotwór można wyleczyć, jeżeli dowiemy się o nim odpowiednio wcześnie. Program „BadamyGeny.pl” pozwala wykryć podwyższone ryzyko zachorowania na raka. W efekcie, dzięki odpowiednio wczesnej profilaktyce można zapobiec rozwojowi choroby lub rozpocząć jej leczenie w początkowym, często uleczalnym stadium.

Deloitte od początku wspierał program „BadamyGeny.pl” 

Umożliwiliśmy wszystkim naszym pracownikom bezpłatne badania, a ponad 80% zatrudnionych w naszej firmie to osoby, które nie ukończyły jeszcze 35. roku życia, w przypadku których profilaktyka jest szczególnie ważna. W programie wzięło  udział ponad 1100 osób. Jako zwieńczenie naszej współpracy z Warsaw Genomics przygotowaliśmy raport "Recepta w genach. Przesiewowe badania genetyczne jako element profilaktyki nowotworowej przynoszący korzyści gospodarcze."

Polska ma szansę zostać pionierem w prewencji nowotworowej - prof. Mirosław Wielgoś, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Korzyści płynące z badań przesiewowych w zakresie profilaktyki antynowotworowej są nie do przecenienia - prof. Krystian Jażdżewski, inicjator Programu Badamy Geny, Warsaw Genomics

Korzyści gospodarcze z wprowadzenia przesiewowych badań pozwoliłaby uniknąć straty PKB rzędu 90,4 mld zł - Julia Patorska, lider zespołu ds. analiz ekonomicznych w Deloitte

Program "BadamyGeny.pl" jako pierwszy na świecie opracował metodę tanich testów genetycznych – Docent Anna Wójcicka z Warsaw Genomics

Czy ta strona była pomocna?