Zapobieganie chorobom jednym z głównych wyzwań sektora opieki zdrowotnej

Artykuł

Wyzwania i trendy dla rozwoju rynku opieki zdrowotnej na świecie w 2019 roku

Raport: 2019 Global Health Care Outlook - Shaping the future

Marzec 2019

Dzięki zrównoważonemu finansowaniu, zapewnieniu opieki medycznej, koncentracji na pacjentach, transformacji cyfrowej i przestrzeganiu przepisów, liderzy sektora opieki zdrowotnej muszą współpracować ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, zarówno w ekosystemie opieki zdrowotnej jak i w innych branżach.

Starzejące się społeczeństwo i zwiększająca się populacja, wzrost liczby chorób przewlekłych, wykładniczy postęp w innowacyjnych, ale kosztownych technologiach cyfrowych - te i inne wydarzenia nadal zwiększają popyt i wydatki na opiekę zdrowotną. Interesariusze opieki zdrowotnej tacy jak dostawcy, rządy, płatnicy, konsumenci i inne firmy/organizacje - walczące o zarządzanie wyzwaniami klinicznymi, operacyjnymi i finansowymi, przewidują przyszłość, w której nowe modele dostarczania usług biznesowych i opieki medycznej, wspomagane przez technologie cyfrowe, mogą pomóc rozwiązać dzisiejsze problemy i zbudować trwały fundament pod przystępną cenowo, dostępną i wysokiej jakości opiekę zdrowotną. Wizja ta może mieć większe prawdopodobieństwo na stanie się rzeczywistością, jeśli wszystkie zainteresowane strony będą aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu przyszłości poprzez przeniesienie uwagi z systemu opieki zdrowotnej, w której opiekujemy się pacjentem już chorym, na opiekę zdrowotną, która wspiera dobre samopoczucie i przede wszystkim skupia się na zapobieganiu chorobom i wczesnej interwencji.

Raport „2019 Global Health Care Outlook - Shaping the future” przedstawia aktualny stan globalnego sektora opieki zdrowotnej i analizuje trendy i problemy wpływające na pracowników służby zdrowia, rządy, płatników, pacjentów i inne zainteresowane strony a także prezentuje dla nich zbiór sugestii.

W raporcie eksperci Deloitte opisują sytuację w sektorze ochrony zdrowia oraz czynniki wpływające na pacjentów, dostawców usług medycznych, rządy i innych beneficjentów systemu oraz analizują sześć głównych wyzwań stojących przed sektorem w 2019 roku. Są to:

  • utrzymywanie stabilności finansowej,
  • wdrożenie nowych modeli dostaw usług medycznych – poprawiających ich dostępność i ceny, 
  • dostosowanie do zmieniających się potrzeb, wymagań i oczekiwań konsumentów,
  • inwestycje w cyfrowe innowacje,
  • zgodność z przepisami i zapewnienie cyberbezpieczeństwa,
  • pozyskiwanie, rozwój i zatrzymywanie najlepszego personelu medycznego.

 

Raport: Healthcare outlook 2019

Zarejestruj się, aby pobrać raport

Rynek zdrowia na świecie 2019 - Prezentacja

Czy ta strona była pomocna?