Deloitte Financial Advisory  doradzało Novavis Group S.A.

Informacje prasowe

Deloitte Financial Advisory doradzało Novavis Group S.A.

Warszawa 15 marca 2023 r.

📣 Deloitte Financial Advisory doradzało Novavis Group S.A., przy zawarciu umowy deweloperskiej dot. realizacji projektów fotowoltaicznych o łącznej planowanej mocy ok. 350 MW, podpisanej z globalną firmą energetyczną, będącym jednym z liderów w zakresie wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
🤝 Gratulujemy Piotr Karmelita, Pawłowi Krzyształowiczowi, tego kamienia milowego dla Novavis.

Zespół Deloitte ds. Infrastruktury i Projektów Kapitałowych świadczył kompleksowe usługi doradcze w zakresie fuzji i przejęć (Michal Kopacki, Marcin Wasążnik i Kamil Janczyk, CFA), pomagając w identyfikacji potencjalnych inwestorów i przeprowadzeniu konkurencyjnego procesu aukcyjnego dla Novavis, oraz podpisaniu umowy. Jesteśmy dumni, że mogliśmy być częścią kolejnej transakcji kształtującej rozwój #OZE w Polsce.

Wielkie podziękowania dla Rafal Hajduk i Marcin Krakowiak Domanski Zakrzewski Palinka (DZP), którzy byli doradcami prawnymi Novavis w tym procesie.

#mergersandacquisitions #OZE #PVfarm #photovoltaics #renewables #energy #energytransition #FinancialAdvisory #InfrastructureAndCapitalProjects

Czy ta strona była pomocna?