Kancelaria Deloitte Legal doradcą prawnym spółki New Energy Investments w procesie emisji zielonych obligacji

Informacje prasowe

Kancelaria Deloitte Legal była doradcą prawnym spółki New Energy Investments w procesie emisji zielonych obligacji w ramach programu o łącznej wartości nominalnej do 500 mln PLN

Warszawa, 1 grudnia 2020 r.

Kancelaria Deloitte Legal była doradcą prawnym spółki New Energy Investments, należącej do grupy kapitałowej Columbus Energy, w procesie emisji zielonych obligacji w ramach programu o łącznej wartości nominalnej do 500 mln PLN. Transakcja była pierwszą na krajowym rynku kapitałowym emisją zielonych obligacji w ramach finansowania odnawialnych źródeł energii.

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie projektów przyczyniających się do ekologicznie zrównoważonego rozwoju, w tym projektów farm fotowoltaicznych (tzw. zielone projekty), zgodnie z międzynarodowymi standardami i wytycznymi opracowanymi przez International Capital Market Association (ICMA) i wyrażonymi w dokumencie Green Bond Principles. Ekologiczny charakter inwestycji potwierdził niezależny międzynarodowy audytor – CICERO Shades of Green AS z siedzibą w Oslo w ścisłej współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii, instytucją zależną Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Spółka wyemitowała obligacje w trybie oferty niestanowiącej oferty publicznej.

Ze strony kancelarii Deloitte Legal transakcję prowadzili partner Mateusz Ordyk i managing associate Mariusz Banaś, wspierani przez associate Sylwię Karpińską. Nadzór nad projektem sprawował partner Zbigniew Korba.

Emitent należy do grupy kapitałowej Columbus Energy S.A., która jest notowana na alternatywnym rynku GPW.

Pierwsza transza emisji Zielonych Obligacji jest zwieńczeniem wielomiesięcznych prac nad programem. Planujemy kolejne emisje już w najbliższych tygodniach. W ubiegłym tygodniu dokonaliśmy dużych akwizycji projektów farmowych, o łącznej mocy 203 MW. Nadal aktywnie poszukujemy nowych projektów, na każdym etapie – od wczesnej fazy deweloperskiej, aż po uruchomione i działające już farmy

– podsumował Janusz Sterna, wiceprezes Zarządu Columbus Energy S.A.

Columbus Energy S.A. to obecnie największy dostawca usług na rynku instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu energii odnawialnej dla gospodarstw domowych i biznesu oraz realizuje długoterminowe inwestycje w farmy fotowoltaiczne. Firma wyznacza standardy jakości, stawia na nowoczesną technologię i troszczy się o klienta na wszystkich etapach realizacji. Columbus Energy S.A. jest notowany na rynku NewConnect. Coroczny, dynamiczny wzrost przychodów Spółki plasuje ją wśród największych udziałowców rynku instalacji fotowoltaicznych w Polsce.

Subskrybuj "Informacje prasowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych informacjach prasowych.

Czy ta strona była pomocna?