Deloitte pracuje nad aplikacjami opartymi na technologii SAP S/4HANA wspierającymi Przemysł 4.0

Informacje prasowe

Deloitte pracuje nad aplikacjami opartymi na technologii SAP S/4HANA wspierającymi Przemysł 4.0

Firma doradcza rozpoczęła współpracę badawczo-rozwojową z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym

Warszawa, 12 marca 2021 r.

Deloitte rozpoczyna współpracę z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Owocem podpisanej umowy w zakresie B+R mają być innowacyjne rozwiązania dla klientów firmy doradczej z obszaru Przemysłu 4.0 i Innovation 4.0, oparte na technologii SAP S/4HANA.

Współpraca, którą nawiązaliśmy z naukowcami z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego będzie działała na styku nauki i biznesu, podobnie jak amerykańskie ośrodki badawczo-rozwojowe. Centrum jest jednostką Polskiej Akademii Nauk, co dodatkowo podnosi prestiż tej współpracy i wypracowanych dzięki niej, przyszłych rozwiązań

– mówi Paweł Filipowicz, partner, odpowiedzialny za praktykę SAP w Deloitte w Europie Środkowej. Ekspert dodaje, że owocem tej współpracy będzie wytworzenie i późniejszy rozwój aplikacji opartych na technologii SAP S/4HANA i oferowanych klientom Deloitte.

Współpraca Deloitte z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym ma charakter długoterminowy i będzie obejmowała cztery główne obszary:

  • wykorzystanie zaawansowanych systemów obliczeniowych (w tym superkomputerów oraz chmury
    obliczeniowej) do przetwarzania danych pochodzących z systemów SAP;
  • zastosowanie technologii uczenia maszynowego do prowadzenia analizy predykcyjnej (ang.
    predictive analytics) danych;
  • opracowanie innowacyjnych metod wizualizacji i raportowanie wyników analizy danych (dashboard);
  • budowa hybrydowych rozwiązań aplikacyjnych z wykorzystaniem SAP Cloud Platform dla zastosowań
    biznesowych.

Deloitte jest światowym liderem wśród dostawców platformy SAP S/4HANA. W ubiegłym roku nasza działalność w tym zakresie została doceniona przez firmę analityczno-badawczą Gartner i niezależną firmę analityczną Forrester. Jestem przekonany, że współpraca z poznańskim Centrum nie tylko ugruntuje mocną pozycję Deloitte, ale też zapewni innowacyjne rozwiązania skrojone na miarę nowej rzeczywistości, jaką w biznesie zostawił kryzys wywołany COVID-19

– mówi Krzysztof Witczak, dyrektor ds. rozwoju biznesu SAP w Deloitte.

Wspólnym celem firmy doradczej i ekspertów z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego jest zapewnienie stabilnych warunków dla rozwoju, wdrażania i utrzymania innowacyjnych aplikacji oraz usług świadczonych na rzecz klientów.

Poza gospodarczym kontekstem naszej współpracy, partnerstwo z Deloitte otwiera nowe możliwości realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych dotyczących m.in. przetwarzania danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i zaawansowanej wizualizacji, przy jednoczesnym skróceniu cyklu wdrażania innowacyjnych technologii w przemyśle. Wsparciem dla tej współpracy są systemy superkomputerowe oraz infrastruktura chmury obliczeniowej gwarantujące bezpieczną i efektywną eksploatację aplikacji przez klientów. Już dzisiaj widzimy, że taka koordynacja działań związanych z transformacją cyfrową zapewni naukowcom korzystającym z infrastruktury badawczej bliższy kontakt z gospodarką, a klientom naszego Partnera stworzy dogodne warunki dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej

– mówi Cezary Mazurek, Dyrektor Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN.

Celem stron jest także podejmowanie współpracy wdrożeniowej w celu dostarczania nowych usług obecnym i przyszłym klientom.
 

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) jest rozpoznawalną w Europie instytucją badawczo-rozwojową w zakresie ICT oraz ważnym węzłem europejskiej infrastruktury informatycznej nauki. Blisko 400 osobowy zespół posiada wieloletnie doświadczenie m.in. w zakresie projektowania, optymalizacji i wdrażania cyfrowych laboratoriów oraz infrastruktur badawczych i usług sieciowych nowych generacji. PCSS to także centrum obliczeniowe Komputerów Dużej Mocy (KDM) oraz operator krajowej sieci naukowej PIONIER.

PCSS stanowi ważny element globalnego wizerunku badań i rozwoju na rzecz innowacji, realizując projekty w ramach kolejnych programów krajowych i europejskich (HORYZONT2020), a tym samym współpracując w inicjatywach R&D z ponad tysiącem partnerów z całego świata. Działania Centrum skupione są w obszarze technologii IT i dotyczą min.: sieci nowych generacji, systemów obliczeniowych, wizualizacji danych, bibliotek cyfrowych, efektywności energetycznej, medycyny personalizowanej, inteligentnego rolnictwa, przemysłu 4.0, analizy Big Data, sztucznej inteligencji i technologii uczenia maszynowego, nowych mediów, edukacji przyszłości, smart city czy cyberbezpieczeństwa.

Więcej informacji na: https://www.pcss.pl

Subskrybuj "Informacje prasowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych informacjach prasowych.

Czy ta strona była pomocna?