Usługi

SAP

Jak można zapewnić stały rozwój firmy w sytuacji, gdy częstotliwość występowania przełomowych zmian wymusza ciągłą ocenę nowych możliwości? Czas opracować nową koncepcję, obejmującą nie tylko procesy biznesowe, ale także - między innymi - relacje, dane, rynki i pracowników. Proces ten może być szybki i skuteczny dzięki zastosowaniu systemu SAP.

Ciągłość przełomu technologicznego wymaga czegoś więcej niż regularnego wprowadzania zmian. Aby sprostać wynikającym z niego wyzwaniom kierownictwo firmy musi zmienić koncepcję przedsiębiorstwa jako całości i rozpocząć kompleksową transformację wszystkich procesów biznesowych i technologii.

Jaka jest wizja? Należy zbudować inteligentne przedsiębiorstwo, przechodząc z systemów zastanych na jedno kompleksowe rozwiązanie, integrujące wszystkie najważniejsze elementy: dane, pracowników, zaawansowane technologie, analizy klientów i działalność operacyjną.

Jeżeli przełomowa technologia wymusza zadawanie trudnych pytań, dotyczących firmy, rozwiązania SAP ułatwią znalezienie odpowiedzi, a my możemy pomóc w ich zastosowaniu. Nasze wieloletnie doświadczenie, zebrane w toku współpracy z klientami wdrażającymi SAP oraz umiejętności techniczne ułatwią przeprowadzenie tego procesu, obejmującego projekt, kastomizację, wdrożenie i integrację środowiska i skutkującego określonymi korzyściami dla firmy.

Wykorzystanie możliwości, jakie oferuje nowa generacja rozwiązań dla firm SAP S/4HANA pozwoli znacząco usprawnić działanie pionu finansowego, łańcucha dostaw, umocni relacje z klientami i poprawi wyniki pozostałych pionów.

Pomożemy Państwu przeprowadzić proces migracji ze starych systemów do systemu SAP, na serwerze firmowym lub w chmurze, co umożliwi sprawne gromadzenie i analizowanie danych, generowanie sprawozdań w czasie realnym oraz wykorzystywanie pogłębionych analiz do podejmowania decyzji. Dzięki przyjaznej dla użytkownika metodologii wdrażania SAP, uwzględniającej zasady projektowania, firma będzie mogła dostosowywać możliwości działania do zmieniających się potrzeb biznesowych.

Nasi specjaliści ds. technologii chmury (Cloud Transformation) ułatwią Państwu racjonalne wykorzystanie rozwiązań SAP, tworzących systemy hybrydowe i dwupoziomowe, obejmujące całość działalności, racjonalizujące i optymalizujące działanie systemów podstawowych.

Możemy również udzielić wsparcia w procesie planowania i wdrażania SAP Enterprise Managed Services, modułu podnoszącego wydajność aplikacji technologicznych. Fachowcy Deloitte zademonstrują dostępne rozwiązania przemysłowe, najlepsze w swej klasie, w tym technologie cyfrowe, ERP, zarządzanie informacjami i integrację systemów, co umożliwi Państwu zarządzanie usługami w chmurze odpowiednio do zadań, realizowanych przez pion IT i komórki merytoryczne. W procesie tym nasze zespoły specjalistów pomogą Państwu wybrać właściwe rozwiązanie, osiągnąć cele i oczekiwane wyniki.

Usługi z zakresu transformacji cyfrowej (Digital Transformation), oparte o analitykę i pogłębione analizy, obejmują funkcjonalności SAP Leonardo, zintegrowanej platformy zaawansowanych technologii, takich jak uczenie maszynowe, Internet Rzeczy, inteligentna automatyzacja czy blockchain.

Warto wypróbować wyjątkowe możliwości, jakie daje technologia kognitywna i automatyczne rozwiązania robotyczne w dziedzinie koordynacji procesów finansowych, w tym funkcje specjalistyczne, takie jak ujmowanie przychodów czy standardy rozliczania umów leasingu. Warto spróbować, do czego przydaje się sztuczna inteligencja i analiza predykcyjna jako narzędzie, ułatwiające kierownictwu firmy prognozowanie wyzwań wewnętrznych i zewnętrznych i ich aktywne podejmowanie. Warto wreszcie skorzystać z możliwości uczenia maszynowego dla potrzeb automatyzacji podstawowych funkcji, takich jak zapewnienie zgodności i system kontroli.

Wspieramy kadrę kierowniczą pionu finansowego w procesie transformacji, ukierunkowanej na poprawę wyników i zwiększenie wartości dla akcjonariuszy. Systemy: SAP S/4HANA, stanowiący podstawę ERP i SAP Central Finance oferują kilka rozwiązań w tym zakresie.

Funkcjonalności oferowane przez SAP S/4HANA umożliwiają połączenie rzeczywistości cyfrowej z aktywami materialnymi w całym łańcuchu dostaw. Zapewniamy dokładne wytyczne, dotyczące transformacji łańcucha dostaw przy wdrożeniu pełnego zestawu rozwiązań SAP, obejmującego SAP Integrated Business Planning, SAP Leonardo i SAP Ariba. Z ich pomocą można zbudować łańcuch danych, wspieranych przez Internet Rzeczy, pozwalający na bezkolizyjny przepływ towarów i usług, począwszy od zaopatrzenia, poprzez produkcję i dystrybucję, na punkcie sprzedaży skończywszy.

Oferujemy rozwiązania SAP, wykorzystujące możliwości analityki predykcyjnej, uczenie maszynowe i big data jako podstawę inteligentnego zarządzania działaniami produkcyjnymi, generowania w czasie realnym istotnych informacji i pomiarów produkcyjnych przy jednoczesnym przewidywaniu wystąpienia zatorów i zapobieganiu im. Pomagamy w optymalizacji całości procesów łańcucha dostaw, unikaniu przestojów oraz tworzeniu możliwości racjonalizacji zaopatrzenia, logistyki, zarządzania cyklem życiowym produktu, aktywami przedsiębiorstwa oraz działaniami posprzedażowymi.