Zarządzanie Majątkiem Przedsiębiorstwa w SAP

Usługi

Zarządzanie Majątkiem Przedsiębiorstwa w SAP

Centrum Doskonałości DTT CE

To co nas wyróżnia to doświadczenie i kultura naszego Zespołu. Z ponad 20 ekspertami z zakresu SAP nasz zespół jest powszechnie uznawany za eksperta w dziedzinie Utrzymania Ruchu i Zarządzania Jakością.

FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN

 

Wykorzystujemy nasze bogate doświadczenie zdobyte podczas pomyślnej realizacji ponad 50 projektów dla liderów branży, takich jak: FMCG, Utitiles, Automotive, Pharma i wielu innych, aby zapewnić Twojej organizacji największą wartość biznesową.

Zarządzanie Majątkiem Przedsiębiorstwa w SAP

Odkryj naszą strategię

Nasza strategia opiera się na wspieraniu organizacji w skutecznym przekształcaniu procesów i utrzymywaniu systemów począwszy od strategii do wdrożenia, przy wykorzystaniu najbardziej zaawansowanej technologii w połączeniu z platformą SAP. W naszym podejściu kierujemy się wykorzystywaniem wiodących w branży praktyk poprzez zastosowanie naszych autorskich rozwiązań opartych na platformie SAP w celu zwiększenia jakości i zapewnienia efektywności wykorzystania zasobów dla naszych Klientów.

 • Mobilny Technik – Fiori app.
 • Kokpit Technika: magazynier
 • Wyszukiwarka części zamiennych
 • Automatyczna aktualizacja specyfiki materiałowej (BOM)
 • Kokpit Technika: potwierdzenia
 • Kokpit Technika: produkcja części zamiennych
 • Konfigurator zestawów dla techników
 • Roczny harmonogram zadań dla techników
 • Rozkład dostępności linii produkcyjnej
 • Wydruk zestawów punktów pomiarowych
 • Narzędzia migracji PM

 • Ustawianie procesu typowania krytyczności urządzeń
 • Konfiguracja procesu analizy trybów pracy i skutków awarii
 • Wprowadzanie procesu RCM
 • Konfiguracja utrzymania KPI (model danych / narzędzia / raporty)
 • SAP PM Audit
 • Zarządzanie danymi głównymi
 • Analityka danych
 • Integracja z czujnikami (IoT)
 • I wiele więcej…

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc
Jeśli Twój Klient lub projekt wymaga wsparcia w zakresie Utrzymania Ruchu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się na prezentację wersji pokazowej i uzyskania dodatkowych informacji na temat tego czym się zajmujemy.

ENGLISH VESRION

SAP Enterprise Asset Management

Center of Excellence in DTT CE

Our greatest differentiator is the experience and culture
of our Team. With over 20 SAP Experts our team is widely recognized for its expertise and resources in Plant Maintenance and Quality Management.

 

Our extensive experience in over 50 full lifecycle projects for industry leaders such as: FMCG, Utitiles, Automotive, Pharma and many others delivers true business values across your organization.

Zarządzanie Majątkiem Przedsiębiorstwa w SAP

SAP Enterprise Asset Management

Center of Excellence in DTT CE

Our greatest differentiator is the experience and culture of our Team. With over 20 SAP Experts our team is widely recognized for its expertise and resources in Plant Maintenance and Quality Management.

 

Our extensive experience in over 50 full lifecycle projects for industry leaders such as: FMCG, Utitiles, Automotive, Pharma and many others delivers true business values across your organization.

SAP Enterprise Asset Management

What is our ambition?

Our strategy focuses on helping companies achieve successful transformation of their plant maintenance processes and systems from strategy to execution by leveraging cutting-edge technology coupled with SAP platform. We base our approach on industry leading practices by using our proprietary developed products based on SAP platform to enhance quality and assets utilization for our customers.

 • Mobile technician – Fiori app
 • Technical Stock Assistant
 • Materials search engine
 • Automatic BOM update
 • Technician confirmation cockpit
 • Technician spare parts production cockpit
 • Technician sets configurator
 • Technician yearly scheduler
 • Production line availability planner
 • Printout of measurement points sets
 • PM Migration tools

 • Setup criticality of the asset's assessment process
 • Setup Failure mode and effects analysis process
 • Setup Reliable Centered Maintenance process
 • Setup maintenance KPIs (data model / tools / reports
 • SAP PM Audit
 • Master data management
 • Data analytics
 • Integration with sensors (IoT)
 • And more…

Let us refine your strategy
If your client or Project requires assistance in the field of Plant Maintenance, please contact us to schedule solution demos and get the additional insights into what we do.

Kontakt:

Paweł Filipowicz

Paweł Filipowicz

Partner, SAP Practice Leader in Deloitte CE

Paweł jest odpowiedzialny za Praktykę SAP w Deloitte w Europie Centralnej ukierunkowaną na wsparcie Klientów realizujących programy transformacyjne, wdrożenia, utrzymania oraz rozwój Platformy SAP ze ... Więcej

Łukasz Walczak

Łukasz Walczak

Dyrektor SAP Practice

Łukasz pracuje w Deloitte jako Dyrektor, którego zadaniem jest utworzenie, rozwój oraz zarządzenie SAP PM Center of Expertise. Wcześniej Łukasz tworzył i prowadził firmę MariCom specjalizującą się we ... Więcej

Michał Czubaszewski

Michał Czubaszewski

Senior Manager w zespole SAP

Michał odpowiada za rozwój usług w Zespole SAP w Deloitte Central Europe. Zajmuje się wsparciem klientów realizujących programy transformacyjne, wdrożenia oraz rozwój platformy SAP, szczególnie w wers... Więcej