Prawie 80 proc. Polaków przedkłada jakość żywności nad cenę

Informacje prasowe

Prawie 80 proc. Polaków przedkłada jakość żywności nad cenę

Polska na czele państw, których mieszkańcy ograniczyli spożycie alkoholu

Warszawa, 18 listopada 2021 r.

Większość konsumentów w Europie, robiąc zakupy w supermarkecie, częściej kieruje się aspektem zdrowotnym niż ceną produktów. Jak pokazuje raport firmy doradczej Deloitte The Conscious Consumer 64 proc. respondentów przyznaje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy zaczęło bardziej interesować się wpływem spożywanych produktów na ich zdrowie. Liderem pod tym względem są Polacy, spośród których niemal 75 proc. deklaruje, że częściej sięga po owoce i warzywa, a prawie 60 proc. ograniczyło w ostatnim roku spożycie alkoholu. Częściej niż inne nacje jesteśmy także gotowi zapłacić więcej za żywność dobrej jakości.

Europejscy konsumenci wykazują coraz większą troskę o wpływ spożywanych produktów na ich zdrowie.  Duże zainteresowanie aspektem zdrowotnym obserwuje się przede wszystkim wśród mieszkańców Polski (82 proc.) – najwyższy wynik w Europie, Finlandii (74 proc.) oraz Portugalii (72 proc.).  Natomiast Belgowie, Holendrzy oraz Szwedzi (56 proc.) są mniej zaangażowani w te kwestie.

The conscious consumer

Pobierz PDF

Coraz bardziej świadomi konsumenci w całej Europie coraz częściej dokonują proekologicznych wyborów podczas zakupów spożywczych. Objawia się w to m.in. w korzystaniu z własnych, wielorazowych toreb - w Polsce deklaruje tak 90 proc. osób - wybieraniu lokalnych produktów i gotowości, by za nie więcej zapłacić. Zmieniają także nawyki: uczestnicy badania deklarują, że częściej gotują w domu, piją mniej alkoholu, ograniczają spożycie mięsa i unikają zamawiania gotowych posiłków, ze względu na wykorzystanie plastikowych opakowań

– mówi Irena Pichola, partner, liderka zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej.
 

Coraz popularniejsze produkty lokalne

Wielu Europejczyków w ostatnim roku częściej wybiera towary regionalne (60 proc.), pochodzące ze równoważnych upraw oraz produkowane zgodnie z ideą sprawiedliwego handlu. Kluczowa jest chęć wspierania lokalnych dostawców, możliwość kupna świeżych produktów oraz ich dostępność. Większość respondentów z Europy (74 proc.) jest skłonna ponieść dodatkowe koszty (min. 5 proc. lub więcej) za zakup żywności i artykułów produkowanych lokalnie. Spośród wszystkich osób biorących udział w badaniu 72 proc. (tak samo w Polsce) jest gotowych zapłacić więcej za żywność pochodzącą ze zrównoważonych upraw i hodowli oraz produkty fair-trade.
 

Wybory konsumenckie na nowo

W ostatnim roku zwiększyło się spożycie owoców (54 proc.) i warzyw (59 proc.), szczególnie w krajach, gdzie aspekt zdrowotny jest kluczowy przy wyborze produktów spożywczych. Uwagę zwraca Polska, w której 74 proc. osób przyznało, że częściej sięga po owoce i warzywa (77 proc.).

Większa świadomość i dbałość o zdrowie zmieniły także zachowania konsumentów. Aż 45 proc. Europejczyków przyznaje, że w ciągu ostatniego roku spożywało mniej mięsa. Średnio 39 proc. ankietowanych stwierdziło, że je bardziej ekologiczne produkty niż wcześniej. Z kolei 48 proc. z nich przyznało, że wypiło mniej alkoholu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Można to także łączyć z rzadszymi spotkaniami towarzyskimi spowodowanymi pandemią koronawirusa. Zwraca uwagę jednak fakt, że to Polska stoi na czele państw, które najbardziej ograniczyły spożycie alkoholu (taką deklarację złożyło 59 proc.).

Cena czy jakość

Średnio sześciu na dziesięciu respondentów mając do wyboru produkt zdrowszy lub w przystępnej cenie – wybierało ten pierwszy. Spośród badanych krajów najwyższy odsetek tego typu postaw zaobserwowano w Polsce (79 proc.).

Cena ma nadal bardzo istotną rolę w całej Europie. Jednakże kiedy respondenci stoją przed decyzją kupna produktu tańszego czy zdrowszego, wybierają ten drugi. Towary spożywcze fair trade nie cieszą się już taką przychylnością. Siedmiu na dziesięciu ankietowanych mając do wyboru towar produkowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju a niższą cenę – decydowała się na tańsze zakupy. Nie dziwi fakt, że respondenci z wyższymi dochodami i wyższym wykształceniem są częściej skłonni do zakupu organicznej żywności

– mówi Kamil Kucharczyk, wicedyrektor w dziale Doradztwa Finansowego, Deloitte.


Supermarkety z eko misją

53 proc. osób uczestniczących w badaniu przyznało, że chciałoby, aby supermarkety informowały kupujących o zdrowych odpowiednikach produktów. Obecnie 41 proc. respondentów uważa Internet za najważniejsze źródło informacji w tym względzie. Z kolei w ocenie ponad jednej czwartej badanych (28 proc.) są to media społecznościowe. Jak więc widać, istnieje przestrzeń, którą supermarkety mogłyby zagospodarować. Z kolei 17 proc. uczestników badania traktuje supermarkety jak źródło informacji na temat zdrowszego stylu życia, przy czym jedynie 4 proc. uważa, że są one wiarygodnym źródłem informacji o wartościach odżywczych i aspektach zdrowotnych.
 

Informacje o badaniu

W badaniu przeprowadzonym przez Deloitte dotyczącym zachowań konsumentów w supermarketach wzięło udział 17 tys. respondentów z 15 krajów europejskich, w tym z: Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Irlandii, Włoch, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Czy ta strona była pomocna?