Artykuł

W jakim kierunku zmierzają liderzy? Najnowsze trendy i najlepsze projekty CSR 2018

W kierunku zrównoważonego wzrostu i rozwoju

Maj i czerwiec upłynęły na weryfikacji zgłoszeń w kluczowych inicjatywach z zakresu odpowiedzialnego biznesu – Listków CSR Polityki i Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Wniosek? Firmy coraz dojrzalej myślą o zrównoważonym rozwoju i coraz częściej uwzględniają te działania w strategiach biznesowych.