Artykuł

Zarząd powinien wspierać ujawnianie danych niefinansowych, by zwiększyć konkurencyjność firmy

Zrównoważony rozwój coraz częściej stanowi jeden z głównych punktów na agendzie zarządów firm. I chociaż prawdopodobnie nie wysuwa się na pierwszy plan w strategii biznesowej, ma ogromne znaczenie dla konkurencyjności firmy.