Article

Integracja ryzyka związanego ze zrównoważonym rozwojem: zmiana postrzegania i nowe możliwości

 

Firmy stoją dziś przed wyzwaniami wynikającymi z konieczności dostosowania działalności biznesowej do wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju, także w zakresie zarządzania wpływem na klimat. Wprowadzenie nowych obowiązków otwiera przed nimi jednocześnie szereg możliwości.