Artykuł

Jakie korzyści niesie circular economy?

Przejście na circural economy może okazać się jedną z największych i najbardziej korzystnych rewolucji współczesnego świata. Cechą, która wyróżnia gospodarkę o obiegu zamkniętym, jest możliwość jej zastosowania w skali zarówno jednostkowej, jak i globalnej.