Artykuł

2021 rokiem ESG w praktyce

W kolejnym newsletterze m.in. o licznych regulacjach, które wejdą w życie w 2021 i które pociągną za sobą konieczność dostosowania się zarządzających aktywami, doradców i korporacji do kwestii odpowiedzialnego zarządzania ryzykami związanymi ze zmianami klimatu.