Miesiąc ziemi 2023 – bioróżnorodność, Taksonomia i nowe projekty regulacji UE w obszarze ESG

Artykuł

Miesiąc ziemi 2023 – bioróżnorodność, Taksonomia i nowe projekty regulacji UE w obszarze ESG

Sustainability Insights 2/2023

W miesiącu Ziemi przedstawiamy Państwu szereg materiałów ekspertów Deloitte dotyczących bioróżnorodności, natury i Taksonomii UE. W newsletterze przeczytają Państwo również o najważniejszych działaniach legislacyjnych Unii Europejskiej w obszarze ESG i klimatu. Zachęcamy do rejestracji na nasze nadchodzące webinary. Zapraszamy do lektury!

W newsletterze:

Oto najnowsze publikacje naszych ekspertów:

Taksonomia

Taksonomia UE i minimalne gwarancje

Minimalne gwarancje w rozumieniu unijnego rozporządzenia 2020/852 (Taksonomia UE) to jedno z kryteriów determinujących czy dana działalność jest zrównoważona środowiskowo. Rolą minimalnych gwarancji ma być zapewnienie podstawowego standardu przestrzegania praw człowieka przez przedsiębiorstwo prowadzące działalność zgodną z systematyką. Tym samym, obok warunku, aby działalność ta wnosiła istotny wkład w realizację jednego z celów środowiskowych i nie hamowała bądź uniemożliwiała realizacji innych celów, unijny prawodawca założył, że zrównoważone aktywności i inwestycje nie mogą być powiązane z naruszeniami praw człowieka i praw pracowniczych.

Dowiedz się więcej

Obowiązki raportowe na podstawie Taksonomii UE

Rozszerzenie listy działalności taksonomicznych w ramach projektu aktu delegowanego ustanawiającego techniczne kryteria kwalifikacji dla pozostałych 4 celów środowiskowych.

Przeczytaj artykuł

Bioróżnorodność

Wersja 0.4 beta ram TNFD - ostatni krok na drodze do standardu ujawnień w zakresie bioróżnorodności

28 marca Grupa zadaniowa ds. ujawniania informacji finansowych związanych z naturą (TNFD) wydała czwartą wersję (0.4 beta) projektu ram zarządzania ryzykiem i ujawniania informacji związanych z naturą – jest to ostatnia robocza wersja ram przed wydaniem końcowych rekomendacji we wrześniu 2023 r. Poniższe podsumowanie przedstawia najważniejsze z perspektywy firm i instytucji finansowych zmiany wprowadzone w odniesieniu do wersji 0.3 beta (wydanej w listopadzie 2022 r.) i nowe elementy, tak aby pomóc zrozumieć możliwości związane z ich potencjalnym wykorzystaniem.

Przeczytaj artykuł

Bioróżnorodność w kryzysie

Artykuł ekspertek Deloitte, który ukazał się w tygodniku Polityka.

Pobierz PDF

Co nowego w prawodawstwie UE dotyczącym klimatu i zrównoważonego rozwoju?

Green claims directive – projekt unijnej dyrektywy ws. Oświadczeń środowiskowych

22 marca Komisja Europejska przedstawiła wspólne kryteria przeciwdziałania zjawisku greenwashingu i wprowadzającym w błąd oświadczeniom dotyczącym ochrony środowiska. Dzięki proponowanej dyrektywie konsumenci będą mieli większą jasność i pewność, że jeśli coś jest sprzedawane jako ekologiczne, to rzeczywiście jest ekologiczne, oraz lepszą jakość informacji pozwalających na wybór produktów i usług przyjaznych środowisku.

Dowiedz się więcej

Projekty dyrektywy ‘Right to repair'

Komisja Europejska przyjęła nowy wniosek w sprawie wspólnych zasad promujących naprawę towarów, który przyniesie oszczędności konsumentom i wesprze cele europejskiego Zielonego Ładu, między innymi poprzez ograniczenie ilości odpadów. W ciągu ostatnich dziesięcioleci w przypadku wadliwych produktów często przedkładano wymianę nad naprawę, a konsumenci nie byli wystarczająco zachęcani do naprawy swoich towarów po wygaśnięciu gwarancji prawnej. Wniosek ułatwi konsumentom naprawę i uczyni ją bardziej opłacalną niż wymiana towarów. Ponadto większy popyt przełoży się na ożywienie sektora napraw, a jednocześnie zachęci producentów i sprzedawców do opracowania bardziej zrównoważonych modeli biznesowych.

Dowiedz się więcej

Propozycje zmian mające na celu rozszerzenie i uproszczenie ujawniania informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju zgodnie z regulacyjnymi standardami technicznymi (RTS)1  do SFDR2

12 kwietnia 2023 r., trzy Europejskie Urzędy Nadzoru3 (ESA) opublikowały dokument konsultacyjny zawierający propozycje zmian w regulacyjnych standardach technicznych (RTS) określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do ujawniania informacji na temat zrównoważonego rozwoju w sektorze usług finansowych zgodnie z przepisami SFDR.

Główne propozycje zmian obejmują m.in:

  • rozszerzenie listy wskaźników społecznych w zakresie ujawniania głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI4) o m.in. kwotę skumulowanych dochodów w jurysdykcjach podatkowych niechętnych współpracy czy ekspozycje wobec spółek zajmujących się uprawą i produkcją tytoniu
  • dopracowanie zakresu ujawnień, odpowiednich definicji, stosowanych metodologii oraz wzorów kalkulacji w odniesieniu do pozostałych wskaźników w zakresie ujawniania głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI)
  • dodanie do ujawnień w zakresie produktów finansowych informacji dotyczących celów dekarbonizacji, w tym celów pośrednich, poziomu ambicji i sposobu ich osiągnięcia
  • uproszczenie wzorów ujawnień przedkontraktowych i okresowych dotyczących produktów finansowych

Opublikowany dokument jest przedmiotem konsultacji publicznych do 4 lipca 2023 r. i może podlegać dalszym zmianom.

Dowiedz się więcej

Publikacja odpowiedzi na pytania Europejskich Urzędów Nadzoru (ESA) w odniesieniu do ujawniania informacji na temat zrównoważonego rozwoju w sektorze usług finansowych zgodnie z przepisami SFDR

14 kwietnia 2023 r., Komisja Europejska opublikowała odpowiedzi na pytania postawione we wrześniu 2022 r. przez Europejskie Urzędy Nadzoru w sprawie interpretacji prawnej określonych przepisów zawartych w Rozporządzeniu w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR). Przedstawione wyjaśnienia odnoszą się do kwestii związanych z zakresem „zrównoważonych inwestycji” oraz interpretacji dotyczących głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI). Jednocześnie, przedstawiono zmiany w zakresie poprzednio opublikowanych przez Komisję odpowiedzi na pytania w zakresie SFDR.

Dowiedz się więcej

Odpowiedzialny biznes w Polsce 2022. Dobre praktyki

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dziesięć praktyk Deloitte znalazło się w tegorocznym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2022. Dobre praktyki”. Pełny raport znajdziecie Państwo tutaj.

 

Nadchodzące webinary:

Webinar: Unijny system handlu uprawnieniami do emisji – EU ETS
12 maja, godz. 13:00-14:30
Zobacz szczegóły i zarejestruj się

Webinar: Zrównoważone instrumenty dłużne - finansowanie transformacji przedsiębiorstw
24 kwietnia, godz. 14:00-15:00
Zobacz szczegóły i zarejestruj się

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Przypisy:

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 r.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych
EBA, EIOPA i ESMA
Principal Adverse Impact

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.