COP27, wojna w Ukrainie, raportowanie zrównoważonego rozwoju – szanse i wyzwania dla przedsiębiorstw w kończącym się 2022 rok

Artykuł

COP27, wojna w Ukrainie, raportowanie zrównoważonego rozwoju – szanse i wyzwania dla przedsiębiorstw w kończącym się 2022 roku

ESG jako podstawa strategii biznesowej

Sustainability Insights 6/2022

Rok 2022 obfitował w wydarzenia wpływające na codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstw. W obliczu wojny w Ukrainie, Polska stała się drugim na świecie krajem pod względem liczby przyjętych uchodźców. COP27 przyniósł propozycje, które nie są satysfakcjonujące dla wszystkich interesariuszy. Już niebawem wiele europejskich przedsiębiorstw będzie musiało dostosować swoją sprawozdawczość do nowych wymogów.

22 listopada grupa doradcza EFRAG przekazała Komisji Europejskiej projekty ESRS (European Sustainability Reporting Standards) – jednolitych standardów raportowania zrównoważonego rozwoju. Standardy te są kluczowe we wdrażaniu Dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która zastąpi Dyrektywę NFRD (Non-Financial Reporting Directive).

Prawie 50 000 przedsiębiorstw działających na rynkach regulowanych w UE będzie musiało dostosować swoją sprawozdawczość do ESRS. Jest to wielki krok w kierunku walki z "greenwashingiem" przedsiębiorstw, ale będzie to również duże wyzwanie dla wielu przedsiębiorstw zobowiązanych do raportowania - w szczególności dla tych, które będą to robić po raz pierwszy.
Projekty ESRS to niejedyne istotne zmiany regulacyjne dotyczące działalności przedsiębiorstw w obliczu zmian klimatu. Nasz zespół przygotował komentarze dotyczące niedawnych publikacji ISSB (Międzynarodowa Rada ds. Standaryzacji w obszarze Zrównoważonego Rozwoju) i TNFD (Grupa Zadaniowa ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Naturą).
Więcej o tym, jak można się przygotować do nadchodzących zmian w dalszej części newslettera.

Nie milkną echa szczytu COP27 – niewątpliwie kluczową jego decyzją było utworzenie funduszu „strat i szkód”. Jednak obok decyzji politycznych, niezwykle istotna w kwestii walki z klimatem jest postawa przedstawicieli biznesu. Z raportu Deloitte „2022 Climate Check” płynie pozytywny przekaz – aż dziewięciu na dziesięciu przedstawicieli kadry kierowniczej widzi długofalowe korzyści ekonomiczne z realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Więcej o raporcie w komentarzu ekspertek zespołu Sustainability & Economics Consulting CE.

Kończący się rok upłynął pod znakiem wojny w Ukrainie. W Polsce znajduje się obecnie ponad milion uchodźców z Ukrainy. Z raportu „Uchodźcy a rynek pracy” zespołu Analiz Ekonomicznych dowiecie się, jakie czynniki wpływają na sytuację ukraińskich uchodźców, którzy zdecydowali się zostać w Polsce.

W newsletterze:

Nowe standardy raportowania zrównoważonego rozwoju

Zgodnie z założeniami dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) firmy będą zobowiązane do przygotowywania raportów zrównoważonego rozwoju w znacznie szerszym zakresie niż dzieje się to obecnie na podstawie dyrektywy NFRD (Non-financial Reporting Directive). Raportowanie będzie się odbywać według określonych, jednolitych standardów – ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Ostateczna treść projektów ESRS została przekazana przez EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) do Komisji Europejskiej 22 listopada 2022 r., a sam proces opracowywania ich treści uwzględniał szerokie konsultacje publiczne.

Dowiedz się więcej

Analiza scenariuszowa związana z klimatem koniecznością dla przedsiębiorstw

Międzynarodowa Rada ds. Standaryzacji w obszarze Zrównoważonego Rozwoju (ISSB - International Sustainability Standards Board) zabrała ważny głos w sprawie znaczenia ujawnień dotyczących analizy scenariuszowej związanej ze zmianami klimatycznymi. W wydanym przez ISSB komunikacie podkreślono, że raportowanie strategii biznesowej i odporności na zmiany klimatyczne, nie jest możliwe bez rzetelnej analizy scenariuszowej, która pozwoli zrozumieć wpływ zmian klimatycznych na planowanie strategiczne.

Dowiedz się więcej

Wersja 0.3 beta struktury ram TNFD

4 listopada Grupa Zadaniowa ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Naturą (z ang. Taskforce for Nature-related Financial Disclosures, TNFD) opublikowała trzecią iterację struktury ram beta dotyczących zarządzania oraz ujawniania ryzyka i szans związanych z naturą.

Dowiedz się więcej
 

Uchodźcy a rynek pracy w Polsce

Wojna w Ukrainie doprowadziła do przymusowej migracji milionów osób. Szacuje się, że w Polsce przebywa obecnie ok. 1 mln uchodźców z Ukrainy. Obok doraźnej pomocy, kluczowa w zapewnieniu im dobrobytu jest integracja na rynku pracy.

Dowiedz się więcej
 

Dziewięciu na dziesięciu przedstawicieli kadry kierowniczej widzi długofalowe korzyści ekonomiczne z realizacji celów zrównoważonego rozwoju

Światowy biznes przychylnie spogląda na kwestię zielonej transformacji. Dla trzech czwartych dyrektorów światowych firm redukcja emisji gazów cieplarnianych nie stanowi zagrożenia dla tempa rozwoju ich organizacji, wynika z raportu “2022 Climate Check”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. Jednocześnie inflacja i zagrożenia natury geopolitycznej wpływają na strategie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, co może wymagać większego zaangażowania instytucji państwowych we wspieranie zielonej transformacji.

Dowiedz się więcej

Nadchodzące webinary:

Webinar: ESG - Perspektywa podatkowa
Zobacz szczegóły i zarejestruj się

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.