Analiza scenariuszowa związana z klimatem koniecznością dla przedsiębiorstw

Artykuł

Analiza scenariuszowa związana z klimatem koniecznością dla przedsiębiorstw

Nowe wytyczne w raportowaniu

Międzynarodowa Rada ds. Standaryzacji w obszarze Zrównoważonego Rozwoju (ISSB - International Sustainability Standards Board) zabrała ważny głos w sprawie znaczenia ujawnień dotyczących analizy scenariuszowej związanej ze zmianami klimatycznymi. W wydanym przez ISSB komunikacie podkreślono, że raportowanie strategii biznesowej i odporności na zmiany klimatyczne, nie jest możliwe bez rzetelnej analizy scenariuszowej, która pozwoli zrozumieć wpływ zmian klimatycznych na planowanie strategiczne.

ISSB zapowiedziało dalsze prace mające na celu opracowanie wytycznych pozwalających na przeprowadzenie rzetelnej i wiarygodnej analizy. Członkowie Rady zwrócili również uwagę na dotychczasowe rekomendacje opracowane przez TCFD (Task Force for Climate-related Financial Disclosures), które planuje wykorzystać jako punkt startu dla swoich dalszych, bardziej szczegółowych wytycznych. Co ciekawe ISSB zapowiada, że analiza pod kątem ilościowym będzie stanowić minimalne wymogi dla biznesu, co oznacza, że w dłuższej perspektywie czasowej wypracowanie ilościowego podejścia do kwantyfikacji ryzyk klimatycznych w różnych prognozach klimatycznych będzie konieczne.

Rewolucja w zakresie raportowania kwestii klimatycznych przed nami

W odniesieniu do ujawnień klimatycznych w tym tygodniu rewolucyjne zmiany w tym zakresie zadeklarowało Global Reporting Initiative. GRI to organizacja, która stworzyła najpopularniejszy standard raportowania zrównoważonego rozwoju. Zmiany w standardzie zostały zapowiedziane na zbliżający się COP27.

W połowie listopada tego roku poznamy również europejskie wymagania ujawnień klimatycznych. Po procesie publicznych konsultacji EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) przekaże Komisji Europejskiej pierwszy zestaw Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS), w tym ESRS E1 Climate change. Zgodnie z zasadą podwójnej istotności standard klimatyczny ESRS uwzględniać będzie zarówno szanse i ryzyka wynikające ze zmian klimatycznych (tzw. istotność finansowa), jak również wpływ organizacji na zmiany klimatyczne (tzw. istotność wpływu). ESRS uzupełniają dyrektywę CSRD i są w pełni spójne z innymi wymaganiami ujawnień w ramach strategii zrównoważonego finansowania w UE (m.in. Taksonomia, SFDR).

Jakie firmy i od kiedy będą podlegać obowiązkom ujawnień ESRS? Webinar: Rok od przedstawienia projektu dyrektywy CSRD

 

Podniesienie oczekiwań względem sektora finansowego

Również Europejski Bank Centralny (European Central Bank, ECB) ogłosił swoje oczekiwania w odniesieniu do integracji i zarządzania ryzykami klimatycznymi. ECB wskazał, że oczekuje od europejskich banków, że do marca 2023 roku przeprowadzona zostanie analiza wpływu ryzyk klimatycznych i środowiskowych. Natomiast do końca 2023 roku instytucje nadzorowane przez ECB powinny zapewnić właściwą strukturę, strategię oraz procesy w zakresie zarządzania ryzykiem klimatycznym i środowiskowym. Do końca 2024 roku banki powinny w pełni zaadaptować wytyczne ECB w zakresie zarządzania ryzykami klimatycznymi i środowiskowymi wypracowanymi przez ECB w 2020 roku. (Guide on climate-related and environmental risks (europa.eu).

Z perspektywy instytucji finansowych oznacza to wyzwanie w zakresie systemowego włączenia kwestii zrównoważonego rozwoju, w tym w szczególności zmian klimatycznych do planowania strategicznego i zarządzania ryzykiem.

Więcej o tym, jak zacząć przygotowywać organizację do zmiany: Strategia ESG w sektorze bankowym | Deloitte