Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi

Analizy

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi

Rewitalizacja po łódzku

Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów to sprawdzian dojrzałości miast oraz ich władz. Wymaga koordynacji działań wielu podmiotów oraz współdziałania różnych, nieraz przeciwstawnych grup interesariuszy. Jednym z liderów w zakresie ożywienia przestrzeni jest Łódź, która od lat prowadzi konsekwentną politykę rewitalizacyjną mającą na celu przywrócenie świetności i niepowtarzalnego charakteru miasta oraz zapobieganie jego wyludnianiu.

Doświadczenia zdobyte przez Łódź w projektach takich jak rewitalizacja dawnej elektrociepłowni EC-1 z przeznaczeniem na instytucję kultury oraz program „Mia100 kamienic” pozwoliły Łodzi na osiągnięcie wysokiego stopnia dojrzałości pozwalającego na zastosowanie innowacyjnego podejścia do rewitalizacji. Miasto przystąpiło do pionierskiego projektu rewitalizacji obszarowej obejmującej całe kwartały zabudowy w samym sercu miasta – Rdzeniu Strefy Wielkomiejskiej, który został podzielony na 20 obszarów (projektów), z których Miasto wskazało 8 projektów priorytetowych.

To unikalne i pionierskie przedsięwzięcia w zakresie rewitalizacji zdegradowanych przestrzeni. Obszarowe podejście do rewitalizacji umożliwia nadanie nowych funkcji społecznych zapomnianym nieco obszarom, ożywienie oraz przywrócenie przestrzeni mieszkańcom oraz podniesienie jakości życia w mieście – mówi Radosław Kubaś, lider zespołu doradztwa dla sektora publicznego Deloitte.

W ramach projektu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi Deloitte przygotował niezbędną dokumentację na potrzeby dofinansowania unijnego dla czterech spośród ośmiu obszarów priorytetowych objętych projektem. Każdy z projektów obejmował około dziesięć zadań inwestycyjnych, wśród nich znalazły się zabytkowe kamienice, ulice oraz przestrzenie publiczne – parki, skwery i place. Dokumentacja obejmowała między innymi programy funkcjonalno-użytkowe, studium wykonalności, dokumentację techniczną oraz wnioski o dofinansowanie.

Celem rewitalizacji jest ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru kryzysowego poprzez interwencję infrastrukturalną. Łódzka rewitalizacja to coś znacznie więcej niż tylko remont, to wyposażenie miasta w nowe funkcje. W remontowanych kamienicach swoje miejsce znajdą między innymi świetlice środowiskowe, domy dziennego pobytu, biura administracji samorządowej czy miejsce wspierania przedsiębiorczości. W byłych zabudowaniach fabrycznych swoją nową siedzibę znajdzie teatr. Łódzka wizja Śródmieścia po zakończeniu rewitalizacji to przestrzeń dla ludzi, miasto szyte na ludzką skalę  – dodaje Radosław Kubaś.

Decyzje o dofinansowaniu podjęte

Instytucja Zarządzająca dofinansowaniami z Unii Europejskiej oceniła pozytywnie wszystkie wnioski. Łącznie Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi pochłonie około 1 miliard złotych, z czego około połowa zostanie dofinansowana ze źródeł europejskich. Wnioski przygotowane przez Deloitte zyskały bardzo wysokie oceny merytoryczne -  jeden z naszych wniosków osiągnął ocenę na poziomie 94%. To wyjątkowo dobry wynik – dodaje Radosław Kubaś.

Prace budowlane będą trwały do 2022 roku, jednak pierwsze efekty Rewitalizacji Obszarowej będą widoczne już wkrótce – Miasto rozpisało już pierwsze przetargi, więc prace ruszą niebawem. 

Czy ta strona była pomocna?