The Digital Frontier: The Board's Role in Technology

Artykuł

The Digital Frontier: The Board's Role in Technology

Badania Rad Nadzorczych 2022

Zapraszamy Państwa do udziału w międzynarodowym badaniu poświęconym roli zarządu i rady nadzorczej w realizacji wyzwań cyfrowych: The Digital Frontier: The Board's Role in Technology. Państwa udział w ankiecie pozwoli przeprowadzić analizę jednego z najistotniejszych problemów z jakimi zmagają się obecnie firmy.Zapraszamy Państwa do udziału w międzynarodowym badaniu poświęconym roli zarządu i rady nadzorczej w realizacji wyzwań cyfrowych: The Digital Frontier: The Board's Role in Technology. Państwa udział w ankiecie pozwoli przeprowadzić analizę jednego z najistotniejszych problemów z jakimi zmagają się obecnie firmy.

Przejdź do strony ankiety

Dlaczego teraz?

Szybkie tempo zmian technologicznych daje różnorodne możliwości zarządom firm w kwestii nie tylko przekształcania modelów działalności, ale również zwiększaniu wydajności na przykład przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji lub robotyki. Oprócz korzyści jakie daje technologia, firmy muszą zmagać się z cyberryzykiem, które jest dzisiaj dużym zagrożeniem dla działalności organizacji. Niniejsza ankieta, przygotowana w ramach Programu Rad Nadzorczych Deloitte, ma za zadanie wskazać, w jakim stadium zaawansowania znajdują się rozwiązania przyjęte przez zarządy i rady nadzorcze poszczególnych firm.

  • Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 23 marca 2022 r. Badanie jest dostępne po angielsku.
  • Zachęcamy do przedstawienia ankiety innym członkom Państwa organizacji.
     

Dlaczego warto wziąć udział w ankiecie?

Wyniki z przeprowadzonego badania oraz opracowany na tej podstawie raport zostanie udostępniony wszystkim respondentom do końca czerwca 2022 r. Udzielone przez Państwa odpowiedzi pomogą uzyskać pełny ogląd roli zarządu i rady nadzorczej we współczesnej cyfrowej rzeczywistości, odpowiedzi są w pełni anonimowe i poufne.Czy ta strona była pomocna?