Wyzwania i korzyści przyszłości. Prognozy dla działów finansowych na 2025 rok

Artykuł

Wyzwania i korzyści przyszłości. Prognozy dla działów finansowych na 2025 rok

Jakie zadania i problemy powinny mieć priorytetowe znaczenie dla CFO?

Newsletter: CFO Insights

Poniżej przedstawiamy prognozy na przyszłość, które opracowaliśmy, uwzględniając w większym stopniu aktualną sytuację i zadając sobie następujące pytania: Jakie zadania i problemy powinny mieć priorytetowe znaczenie dla dyrektorów finansowych? Co mogą zrobić firmy, aby lepiej wykorzystywać dane do bardziej precyzyjnego prognozowania przyszłości? I w jaki sposób najlepiej przygotować się już dziś na 2025 rok

<Czytaj artykuł i pobierz raport >

Strategie CFO

Program CFO stanowi strategiczną inicjatywę ekspertów Deloitte, której celem jest wsparcie dyrektorów finansowych w rozwiązywaniu rosnących problemów i wyzwań.

Dowiedz się więcej

Czytaj pełne wydanie

W tym wydaniu Newslettera CFO Insights :

Wstrząśnięte zostały fundamenty, czyli jak standardy ESG wpływają na biznes, rynki i regulacje

Kryzys związany ze zmianami klimatu oraz konieczność zapewnienia przejrzystości działań w tym zakresie przyspieszyły wprowadzenie globalnych wytycznych dotyczących raportowania kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz regulacji w zakresie ujawniania danych ESG. Zarządy oraz kadra kierownicza powinni już dziś podjąć działania z myślą o odkrywaniu nowych możliwości tworzenia wartości.

<< Dowiedz się więcej >>

Od taksonomii do kwestii klimatycznych – nowe ujawnienia w sprawozdawczości spółek giełdowych 2021

Początek roku to czas podsumowania wyników finansowych za poprzedni okres sprawozdawczy. To gorący okres dla działów finansowych, zwłaszcza spółek publicznych. O nowych wyzwaniach i ujawnieniach, które powinny znaleźć się w sprawozdaniach finansowych emitentów za rok 2021 rozmawiali uczestnicy webinarium Sprawozdawczość roczna spółek giełdowych MSSF.

<< Dowiedz się więcej >>

O zarządzaniu infrastrukturą IT w dobie migracji do chmury

W dzisiejszych czasach zarządzanie infrastrukturą IT, tradycyjnie oparte o centra obliczeniowe i wysokie nakłady kapitałowe, nierozerwalnie łączy się z koncepcjami przetwarzania w chmurze i wyzwaniami związanymi z organizacją współpracy tradycyjnych modeli z komponentami chmurowymi.

<< Dowiedz się więcej >>

Zyskaj przewagę: Cyfrowa droga do zarządzania stronami trzecimi

Raport Deloitte dotyczący zarządzania ryzykiem stron trzecich. Część III – Znaczenie inwestycji w inteligentne systemy zarządzania ryzykiem. W najnowszej edycji badania wzięła udział rekordowa liczba 1170 uczestników z ponad 30 krajów. W oparciu o jego wyniki Deloitte przygotował raport obrazujący główne trendy i wyzwania stojące przed firmami w tym obszarze.

<< Dowiedz się więcej >>

Alert podatkowy: Z dniem 1 stycznia 2022 r. rozpocznie się funkcjonowanie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

W 2022 r. stosowanie nowego rodzaju faktur będzie fakultatywne, a zgodnie z naszymi doświadczeniami, krąg podmiotów zainteresowanych wprowadzeniem fakturowania strukturyzowanego już teraz, będzie ograniczony.

<< Dowiedz się więcej >>

Webinar: Prognozy gospodarcze na 2022 rok

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkanie webinarowe podczas, którego eksperci Deloitte opowiedzą o kierunkach rozwoju gospodarczego w Polsce w 2022 roku. Poruszymy również temat inflacji; postaramy się odpowiedzieć na pytanie skąd biorą się wzrosty cen różnych towarów i usług, co je warunkuje i czy można temu zapobiegać.

<< Zarejestruj się >>

Subskrybuj "CFO Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?