Cloud Engineering

Jak wyprzedzić konkurencję? Wystarczy przekształcić dzisiejszy potencjał w awangardę rynkową jutra. Rezygnacja z urządzeń stacjonarnych na rzecz przetwarzania w chmurze umożliwi osiągnięcie przewagi nad konkurencją. Czy każda firma jest gotowa na wyzwania, które niesie przyszłość?