Systems Engineering

Usługi

Systems Engineering

Jeżeli chodzi o IT i technologię, nasi wyspecjalizowani inżynierowie poprowadzą proces reorganizacji i modernizacji platform, posiadanych przez firmę, co otworzy nowe perspektywy i zwiększy możliwości działania.

Warto zainwestować w przyszłość firmy i otworzyć się na nowe możliwości transformacji analitycznej, zmodernizować posiadane platformy i zwiększyć możliwości, wynikające z działalności podstawowej.

Zespoły wybitnych specjalistów ds. architektury aplikacji ułatwią firmie przejście przez wszystkie etapy optymalizacji posiadanych systemów technologicznych. Wspieramy sprawną integrację aplikacji, optymalizację ich wydajności i budowanie przyszłych fundamentów organizacji – od opracowania koncepcji i projektu aż do wdrożenia i oceny.

Warto ożywić odziedziczone systemy i unowocześnić je, żeby mogły współpracować z nowymi rozwiązaniami o fundamentalnym znaczeniu dla firmy, takimi jak chmura czy aplikacje mobilne. Możliwości takie oferuje nasz system modernizacji aplikacji, oparty o narzędzie innoWake, które umożliwia automatyzację tego procesu, co oznacza uniknięcie przerw w działaniu i konieczności budowania nowych systemów od podstaw.

Zarządzanie zmianami technologicznymi na dużą skalę stanowi znaczące wyzwanie. Nasi specjaliści od optymalizacji obsługi poprowadzą jednak ten proces z wykorzystaniem metodologii zarządzania programami i projektami, opracowywania procesów biznesowych oraz systemów Agile lub DevOps Delivery.

W toku wdrażania nowych aplikacji lub zintegrowanych systemów sukces firmy zależy od opracowania i dostarczenia właściwego rozwiązania, zgodnie z przyjętym budżetem i terminarzem wdrożenia. Nasi specjaliści od opracowywania i inżynierii systemów przeprowadzą kompletny proces tworzenia oprogramowania, stosując takie metody, jak Agile, DevOps czy Waterfall, co ułatwi firmie optymalizację i utrzymanie aplikacji w celu maksymalizacji zwrotu z inwestycji. Ponadto mogą oni udzielić wsparcia administracyjnego, ukierunkowanego na poprawę wydajności baz danych, aplikacji oraz administracji systemu.

Klienci zainteresowani usprawnieniem współpracy międzydziałowej lub połączeniem oddzielnych jednostek partnerskich z pewnością skorzystają z naszych usług integracyjnych. Nasze zespoły koordynują proces projektowania i wdrażania architektury zorientowanej na usługi oraz innych zintegrowanych rozwiązań. Oferujemy usługi, obejmujące strategię integracji przedsiębiorstwa, wdrażanie rozwiązań integracyjnych oraz zarządzanie procesami biznesowymi.

Kontakt

Sławomir Lubak

Sławomir Lubak

Lider branży Telekomunikacji, Mediów i Technologii

Sławomir posiada ponad 25-letnie doświadczenie operacyjne i doradcze w obszarze biznesu i technologii, zdobyte podczas współpracy z firmami z branży telekomunikacyjnej, mediowej, technologicznej oraz ... Więcej

Wojciech Sygnowski

Wojciech Sygnowski

Partner, lider obszaru Artificial Intelligence & Data

Wojciech posiada ugruntowane doświadczenie w zakresie prowadzenia skomplikowanych programów integracji technologii informatycznych wspierających transformacje biznesowe dużych organizacji. Jest cenion... Więcej

Paweł Kwiatkowski

Paweł Kwiatkowski

Partner, Finevare

Partner w Dziale Konsultingu, odpowiedzialny za rozwój platformy analityczno-raportowej Finevare. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem oraz wdrażaniu standardów rachunkowości instrumentów finansowy... Więcej