Systems Engineering

Usługi

Systems Engineering

Jeżeli chodzi o IT i technologię, nasi wyspecjalizowani inżynierowie poprowadzą proces reorganizacji i modernizacji platform, posiadanych przez firmę, co otworzy nowe perspektywy i zwiększy możliwości działania.

Warto zainwestować w przyszłość firmy i otworzyć się na nowe możliwości transformacji analitycznej, zmodernizować posiadane platformy i zwiększyć możliwości, wynikające z działalności podstawowej.

Zespoły wybitnych specjalistów ds. architektury aplikacji ułatwią firmie przejście przez wszystkie etapy optymalizacji posiadanych systemów technologicznych. Wspieramy sprawną integrację aplikacji, optymalizację ich wydajności i budowanie przyszłych fundamentów organizacji – od opracowania koncepcji i projektu aż do wdrożenia i oceny.

Warto ożywić odziedziczone systemy i unowocześnić je, żeby mogły współpracować z nowymi rozwiązaniami o fundamentalnym znaczeniu dla firmy, takimi jak chmura czy aplikacje mobilne. Możliwości takie oferuje nasz system modernizacji aplikacji, oparty o narzędzie innoWake, które umożliwia automatyzację tego procesu, co oznacza uniknięcie przerw w działaniu i konieczności budowania nowych systemów od podstaw.

Zarządzanie zmianami technologicznymi na dużą skalę stanowi znaczące wyzwanie. Nasi specjaliści od optymalizacji obsługi poprowadzą jednak ten proces z wykorzystaniem metodologii zarządzania programami i projektami, opracowywania procesów biznesowych oraz systemów Agile lub DevOps Delivery.

W toku wdrażania nowych aplikacji lub zintegrowanych systemów sukces firmy zależy od opracowania i dostarczenia właściwego rozwiązania, zgodnie z przyjętym budżetem i terminarzem wdrożenia. Nasi specjaliści od opracowywania i inżynierii systemów przeprowadzą kompletny proces tworzenia oprogramowania, stosując takie metody, jak Agile, DevOps czy Waterfall, co ułatwi firmie optymalizację i utrzymanie aplikacji w celu maksymalizacji zwrotu z inwestycji. Ponadto mogą oni udzielić wsparcia administracyjnego, ukierunkowanego na poprawę wydajności baz danych, aplikacji oraz administracji systemu.

Klienci zainteresowani usprawnieniem współpracy międzydziałowej lub połączeniem oddzielnych jednostek partnerskich z pewnością skorzystają z naszych usług integracyjnych. Nasze zespoły koordynują proces projektowania i wdrażania architektury zorientowanej na usługi oraz innych zintegrowanych rozwiązań. Oferujemy usługi, obejmujące strategię integracji przedsiębiorstwa, wdrażanie rozwiązań integracyjnych oraz zarządzanie procesami biznesowymi.

Kontakt

Sławomir Lubak

Sławomir Lubak

Partner | Lider branży Telekomunikacji, Mediów i Technologii

Partner | Lider Cloud & Engineering Lider branży Telekomunikacji, Mediów i Technologii Sławomir posiada ponad 25-letnie doświadczenie operacyjne i doradcze w obszarze biznesu i technologii, zdobyte po... Więcej

Wojciech Sygnowski

Wojciech Sygnowski

Partner, lider obszaru Artificial Intelligence & Data

Wojciech posiada ugruntowane doświadczenie w zakresie prowadzenia skomplikowanych programów integracji technologii informatycznych wspierających transformacje biznesowe dużych organizacji. Jest cenion... Więcej

Paweł Kwiatkowski

Paweł Kwiatkowski

Partner, Finevare

Partner w Dziale Konsultingu, odpowiedzialny za rozwój platformy analityczno-raportowej Finevare. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem oraz wdrażaniu standardów rachunkowości instrumentów finansowy... Więcej